Biobased materials for the construction industry using Welsh natural resources

 • Beacon Event

  Deunyddiau bioseiliedig i'r diwydiant adeiladu yn defnyddio adnoddau naturiol Cymru

  Dydd Iau, 28fed Tachwedd 2013

  Deunyddiau bioseiliedig i'r diwydiant adeiladu yn defnyddio adnoddau naturiol Cymru


  Seminar hanner diwrnod ar nwyddau adeiladu cynaliadwy a gynhelir gan BEACON a'r Alliance for Sustainable Building Products


  Mae BEACON a'r Alliance for Sustainable Building Products (ASBP) yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy i’r diwydiant adeiladu yn defnyddio adnoddau naturiol o Gymru.
  Cynhelir y gweithdy yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor ar 28 Tachwedd 2013.


  Mae cyfle enfawr i gynhyrchu amrywiaeth o nwyddau gwerth uchel o adnoddau naturiol o Gymru. Gellir gwneud nifer o wahanol nwyddau i ddefnyddwyr ac i ddiwydiannau o ddefnyddiau sy'n deillio o adnoddau naturiol. Mae’r rhain yn cynnwys tecstiliau, colur, bio-plastigau, llechi toi a chynnyrch inswleiddio o ffibrau naturiol.


  Mae coedwigoedd ac adnoddau naturiol Cymru yn rhoi cyfle i ddatblygu nwyddau arloesol a chynaliadwy i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru. Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar sut i gael y gwerth mwyaf o ffibr ac adnoddau naturiol eraill yng Nghymru trwy wneud bio-gynnyrch a bio-deunyddiau cynaliadwy newydd.


  Mae cwmnïau adnoddau naturiol yn ystyried datblygu a buddsoddi mewn cynnyrch newydd ond mae'n rhaid ymchwilio, datblygu a mabwysiadu technoleg a phrosesau newydd yn eu ffatrïoedd presennol. Rhai o'r risgiau cysylltiedig yw'r risg o gynyddu mewn maint a buddsoddi. Rhaid lliniaru'r risgiau hyn gymaint ag y bo modd. Gall BEACON a'r cyfleuster unigryw ym Mona ar Ynys Môn helpu cwmnïau i leihau’r risg yn sylweddol.


  Caiff cynadleddwyr gyfle i glywed arbenigwyr o feysydd academaidd ac o’r diwydiant yn siarad am:

   

  • Y cyfle i Gymru - defnyddio adnoddau naturiol Cymru i wneud nwyddau cynaliadwy
  • Ffactorau allweddol i sicrhau llwyddiant i brojectau cynnyrch cynaliadwy
  • Yr heriau a'r gwahanol risgiau a wynebir
  • ASBP - Dull o weithredu ar ffurf consortiwm: Sut y gall cwmnïau adnoddau naturiol fod yn bartneriaid pwysig wrth ddatblygu cynnyrch cynaliadwy a’r cadwyni gwerth sy’n eu cefnogi.
  • Project BEACON, cyfleusterau cynyddu maint i helpu i leihau risgiau'r project - ymweld â'r safle yn y prynhawn


  Bydd dod i'r gweithdy hwn yn ehangu eich gwybodaeth am nwyddau adeiladu cynaliadwy i'r diwydiant adeiladu; dysgu am ddatblygu cynnyrch newydd a sut gall cydweithio gyda
  phrojectau BEACON helpu i leihau risgiau'r project.

  Rhaglen