Enhanced Utilisation of Alcoholic Bevarage By-Products

 • Beacon Event

  Defnydd Gwell o Gil-gynyrchion Diod Alcoholig

  Dydd Iau, 22il Ionawr 2015

  Cynhaliwyd seminar AM DDIM gynhelir gan BEACON

  Siaradwyr yn Cynnwys...

  Keith Smyton, Head of Food Division - Welsh Government

  Bill Dobson, Head Brewer - SA Brains & Co

  Paul Corbett, Managing Director - Charles Faram: Hop Merchants

  Dr David Griggs, Technical Director - Crisp Malting

  Themâu sy'n dod i'r amlwg ar draws y diwydiant diod alcoholig yng Nghymru gan cynnwys:

  • Rheoli ac adennill sgil-gynhyrchion o furum , nid dim ond Marmite
  • Adennill sgil-gynhyrchion o rawn a Dreuliwyd Brewer
  • Beth sydd nesaf ar gyfer gwastraff diod alcoholig sy'n seiliedig ar ffrwythau, megis seidr, gwin a gwirodydd
  • Gwneud defnydd o garbon deuocsid
  • Symbiosis diwydiannol yn arwain at bioburo
  • Tuag at ddyfodol diwastraff yn cynhyrchu cwrw

  Dyddiad: 22 Ionawr2015

  Amser: 08:30 - 16:00

  Ymholiadau: Kirstie Jones - (01970) 823156 or kij6@aber.ac.uk

  Lleoliad: Neuadd Reichel, Ffridoledd Road, Bangor, LL57 2TR

  Atebion:: Dydd Gwener 16 Ionawr 2015

  Mwy of Wybodaeth

  Cliciwch Yma i Gofrestru