Primary Processing

Uned Prosesu Cynradd

Mae gan yr uned Prosesu Cynradd 252m2 o arwynebedd llawr sy’n cynnwys llinell prosesu porthiant gwlyb integredig sy’n cynhyrchu 1 tunnell yr awr, ynghyd â llinell cynhyrchu gwasg pelenni 400 cilogram yr awr ar gyfer dwysáu porthiant sych.

Mae’r llinell prosesu porthiant gwlyb integredig yn cynnwys:

  • Melin forthwyl 15 cilowat
  • Gwasg sgriwio hediad bylchog 10 modfedd (7.5 cilowat) sy’n gallu gwasgu 1 tunnell o ddeunydd ffres yr awr
  • Gwasg sgriwio hediad bylchog un cam, Vincent 4 modfedd wedi’i gosod ar lwyfan symudol ar gyfer treialon ar raddfa fach o 50-200 cilogram o ddeunydd
  • Caiff y toddiant gwasgu ei gasglu mewn dau danc 750 litr (llaeth) wedi’u hoeri.

Mae’r llinell gwasgu pelenni yn cynnwys:

  • Cynhwysydd cario i mewn i borthiant dirgrynol i felin forthwyl 30 cilowat (rhwyll 3mm)
  • Melin belenni 42 cilowat sy’n gallu cynhyrchu hyd at 400 cilogram yr awr ar gyfer biomas coediog
  • Deiau porthiant anifeiliaid a biomas 3, 5 a 6mm
  • Gellir defnyddio cynhwysydd cario dirgrynol ag olwynion (rhydd-sefyll) i roi deunydd wedi’i flaengymysgu yn uniongyrchol i flaen y felin belenni i gynhyrchu sypiau arbrofol o 10 i 50 cilogram.