Secondary Processing

Labordy peilot prosesu eilaidd

Mae’r labordy peilot yn llofft ganol ynysedig sy’n gorchuddio 168m2. Mae’r labordy peilot yn cynnwys amrywiaeth o offer rhydd-sefyll a phlygio-a-chwarae integredig, gan gynnwys:

Offer rhagdriniaeth:

 • Rig ffrwydro stêm ar gyfer rhagdriniaeth lignoselwlosig. Mae’n cynnwys bwyler stêm integredig 25 cilowat, sy’n gallu rhagdrin porthiant lignoselwlosig ar dymheredd a gwasgedd uchel (>10 bar/180C).
 • Peiriant pasteureiddio dyletswydd ddyblyg wedi’i osod ar lwyfan symudol sy’n gallu cynhesu porthiant hylifol yn gyflym o 4°C i 90°C ar gyfradd o naill ai 50 neu 500 litr yr awr.

Biodrawsnewid / Eplesu:

 • Tri eplesydd bacteriol Applikon sy’n stemio yn y fan a’r lle, sef dwy uned 70 litr wedi’u gosod ar lwyfan symudol ac un uned 30 litr wedi’i gosod ar fainc.

 Systemau gwahanu:

 • Dau allgyrchydd gloywi solidau/hylifau (sypiau) parhaus CEPA Z41 sy’n sefyll ar y llawr ac sy’n addas ar gyfer cynaeafu biomas eplesiad.
 • Allgyrchydd arllwys llorweddol sy’n gallu allgyrchu >1000 litr yr awr o borthiant hylifol yn barhaus, lle mae’r cynnwys solidau yn >3% w/v.
 • Peiriant peilot hidliad croeslif wltra/micro wedi’i osod ar lwyfan symudol.
 • System nanohidlo/gwrthdroi osmosis wedi’i gosod ar lwyfan symudol.

Mae’r system wedi’i graddio i 40 bar ac yn cynnwys synwyryddion digidol mewn-llinell ar gyfer tymheredd, gwasgedd a llif.

Gallu paratoadol a dadansoddol:

 • Sbectromedr màs Hiden Analytical HPR20 QIC R&D ar gyfer ymchwil dadansoddi nwyon arbenigol.
 • Varian 3400 FID GC ag awtosamplydd.
 • System Dionex/Shodex HPLC â chanfodydd indecs plygiant ar gyfer dadansoddi carbohydradau.
 • System gromatograffaeth fflach baratoadol chwe sianel ar raddfa fawr.
 • Un anweddydd cylchdro mawr (20 litr) a sawl anweddydd cylchdro bach.
 • Offer labordy ychwanegol gan gynnwys: deoryddion ysgytwol ar y llawr ac ar ben meinciau, popty blwch poeth, ffwrn aerglos, allgyrchyddion ar ben meinciau, cloriannau, cyfleusterau sychrewi.

Cymwysiadau

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i ddatblygu cyfleoedd masnachol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dadansoddi biomas planhigion e.e. ar gyfer cyfansoddion bioweithredol neu foleciwlau eraill o ddiddordeb.
 • Prosesu ac arwahanu cyfansoddion bioweithredol a chynnyrch naturiol oddi wrth fiomas planhigion.
 • Trawsnewid biomas planhigion coediog yn belenni.
 • Cynhyrchu tanwyddau cludiant o fiomas planhigion.
 • Cynhyrchu ac arwahanu cemegau coeth o fiomas planhigion.
 • Cynhyrchu biogolosg, siarcol actifedig a bio-olew o fiomas.
 • Cynhyrchu rhagsylweddion ar gyfer deunydd pacio biolegol.
 • Asesu cylch bywyd, dadansoddi economaidd ac optimeiddio systemau sy’n gysylltiedig â bioburo a chynhyrchu biogynnyrch.