Prifysgol Bangor

Gwaith a Chyfleusterau Peilot ym Mhrifysgol Bangor

Mae gallu BEACON sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor wedi’i wahanu dros ddau safle: prif gampws y Brifysgol a’r Ganolfan Trosglwyddo Technoleg Biogynnyrch a Bioburo ym Mona, Ynys Môn.

Mae’r cyfleusterau hyn yn gartref i ystod o offer allweddol ac arbenigedd cysylltiedig i alluogi partneriaid academaidd a diwydiannol i ddatblygu ac arddangos prosesau uwchraddio, gan droi ymchwil labordy yn gymwysiadau diwydiannol sy’n economaidd hyfyw.

Mae hyn yn cynnwys cyfleuster puro gwasgeddedig o faint peilot ynghyd â chymorth hylifol a chemegol uwchgritigol/ dadansoddol.

Nodau

 • Darparu amgylchedd hyblyg lle y gellir cymryd biomas planhigion o brosesau mecanyddol a thermogemegol trwy fiodrawsnewid i nwyddau fel tanwyddau cludiant, cemegau llwyfan a chemegau coeth.
 • Pontio’r bwlch rhwng y labordy ac ymchwil arddangos a chael effaith ar y sector masnachol trwy ymchwil a datblygu cydweithredol.
 • Datblygu prosesau, technolegau a nwyddau o fiomas planhigion sy’n darparu dewisiadau eraill i nwyddau a wneir o olew, gan gael effaith gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd.
 • Datblygu rhwydwaith cynyddol o gydweithredwyr diwydiannol ac annog ymchwil a datblygu technegol rhwng y byd academaidd a busnes ac o un busnes i’r llall.
 • Creu ac ymelwa ar eiddo deallusol ar y cyd â’n partneriaid.
 • Darparu cymorth asesu cylch bywyd i ddeall yn well y llwybrau mwyaf economaidd i nwyddau newydd a phresennol.

Arbenigedd / Cryfderau

 • Cynhyrchu biogyfansoddion
 • Deunydd pacio wedi’i seilio ar ffibrau
 • Plastigion a deunydd pacio wedi’u seilio ar fioleg
 • Arwahanu cyfansoddion bioweithredol a biogynnyrch fel cwyr planhigion
 • Arwahanu ychwanegion wedi’u seilio ar fioleg e.e. ar gyfer y diwydiant colur

Mona

Bangor University

School of Chemistry

Bangor University