School of Chemistry

Prif safle Bangor

Echdynnu CO2 uwchgritigol:

 • Echdyniadau ar raddfa fach h.y. 10 ml, 1000 ml a 1000 ml â thymheredd gweithredu o hyd at 120°C a 50-600 bar
 • Echdyniadau maint peilot o 2 x 15 litr. Amrediad tymheredd o 5-80°C a gwasgedd uchaf o 700 bar.

Cemegol a dadansoddol:

 • Cyfleusterau sbectrosgopig NMR 400MHz a 500MHz NMR
 • Sbectromedrau màs pedrypol â gallu GC ac electrochwistrellu
 • Sbectroffotomedrau FTIR
 • GC a HPLC
 • Diffreithiant pelydr X a dadansoddi arwyneb
 • ICP-AES a sbectrscopeg amsugniad atomig â fflam ffwrnais graffit
 • Synthesis organig

Cymwysiadau

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i ddatblygu cyfleoedd masnachol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Puro biomas â gwasgedd i gynhyrchu ffibr ar gyfer ystod o gymwysiadau e.e. decin gardd wedi’i wneud o gyfansoddion ffibr/plastig.
 • Cynhyrchu deunydd pacio o ffibr planhigion.
 • Ffurfio, cymhlitho a gwerthuso plastigion wedi’u seilio ar fioleg
 • Dadansoddi cemegol e.e. o nwyddau puredig.
 • Arwahanu cemegau planhigion i’w defnyddio yn y diwydiannau colur a gofal iechyd.
 • Synthesis organig o ystod o gemegau planhigion e.e. gwanidinau.
 • Newid cemegol e.e. alcaloidau ac asidau brasterog.