POSTPONED 3rd BEACON LCA Seminar

 • Beacon Event

  POSTPONED 3rd BEACON LCA Seminar

  Dydd Mawrth, 17fed Mehefin 2014

  O ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl  mae seminar LCA BEACON i'w gynnal yn Abertawe (17 Mehefin, 2014) wedi ei ganslo ac yn cael ei ail-drefnu ar gyfer mis Hydref. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.

   

  Dysgu:

  • Ynglŷn â dadansoddiad cylch bywyd a dadansoddi techno-economaidd.
  • Manteision allweddol y technegau hyn ar gyfer eich cwmni.
  • Deall pa ddata fydd yn ofynnol er mwyn cwblhau dadansoddiad.
  • Y camau allweddol a’r pwyntiau penderfynu.
  • Y math o allbwn y gallwch ei ddisgwyl.


  Pwy ddylai Fynychu?

  • Dylunwyr a datblygwyr
  • Gweithwyr proffesiynol amgylcheddol a chynaliadwyedd
  • Rheolwyr Cynhyrchu
  • Rheolwyr busnesau bach a chanolig a chyfarwyddwyr sy’n gweithio yn y sectorau bio-seiliedig a thechnoleg wyrdd

  .