BEACON 2nd Annual Conference

 • Beacon Event

  Cynhadledd Flynyddol 2il BEACON

  Dydd Iau, 15ed Mai 2014

  Ymunwch a BEACON yn ein Cynhadledd Flynyddol 2il yn Stadiwm Liberty, Abertawe, gyda siaradwyr gwadd o Sarum Biosciences, Clifford Jones Timber Group, Pennotec, BioSciences KTN, Alliance of Sustainable Building Products a llawer mwy.

  Hefyd yn y digwyddiad, bydd cynrychiolwyr o ein prosiectau a rhwydweithiau dadogi gan gynnwys HiPLExSon, LCEE, Stars ymhlith eraill  ....

  Cyfle gwych i rwydweithio a bawb sydd â diddordeb mewn bioburo a thwf cynaliadwy!

  Rhaglen 

  Cliciwch Yma i Gofrestu neu Cyswllyt a Kirstie Jones trwy kij6@aber.ac.uk