BEACON Intellectual Property (IP) Seminar

 • Beacon Event

  Seminar Eiddo Deallusol (ED) BEACON

  Dydd Mercher, 23ydd Hydref 2013

  Seminar hanner diwrnod ar fasnacheiddio cynhyrchion a hawliau Eiddo Deallusol (ED).

  Bydd y cynadleddwyr yn clywed gan arbenigwyr academaidd a diwydiant am:

  • Sut i adnabod, diogelu a manteisio ar eich Eiddo Deallusol (ED) yn y farchnad a chreu gwerth ar gyfer eich busnes
  • Y cymorth ariannol sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i fanteisio fasnachol eich ED
  • Cydweithio gyda Phrifysgolion a chael y "fargen orau" ar gyfer eich busnes
  • Prosiect BEACON, cyfleusterau ar raddfa i fyny o ran helpu i leihau eich risg i’r prosiect

  Bydd y seminar hwn yn addas ar gyfer busnesau bychain, cwmnïau newydd, busnesau bach a chanolig a chorfforaethau mawr sydd yn weithgar yn y bio-economi yng Nghymru. Mae sectorau yn y farchnad sydd yn barod i’w datblygu yn cynnwys amaeth, cosmeteg naturiol, cynnyrch coedwigoedd a naturiol, ffibrau naturiol, cynhyrchion iechyd a meddygol, polymerau bioseiliedig, cynhyrchion maethol a fferyllol.

  Mwy o Fanylion