Natural Cosmetics Seminar

 • Beacon Event

  Seminar Cosmetigau Naturiol

  Dydd Llun, 12th Ionawr 2015

  Cynhelir gan BEACON, “WISE Network” a’r “BBSRC High Value Chemicals from Plants Network [HVCfP]”

  Siaradwyr yn Cynnwys

  Cathie Martin, John Innes Centre and Persephone Bio Ltd
  Olivia Santoni, Cosmetic Toiletry & Perfume Association
  Elaine Ellington, IP Pragmatics

  Topics Covered:

  • Biotechnoleg Diwydiannol - Cyrchu cynhwysion bioactif gwerth uchel o blanhigion
  • Deddfwriaeth a rheoliadau yn llywodraethu colur
  • Adnewyddu naturiol ar gyfer cynhwysion petrocemegol
  • Arferion busnes cynaliadwy


  Yn dilyn cyfres o gyflwyniadau gan wyddonwyr a arbenigwyr o ddiwydiant, bydd trafodaeth a sesiwn rhydweithio gyda cyfle i ofyn cwestiynau.

  Bydd y seminar yn  apelio i  gweithwyr diwidiant proffesiynol, cwmniau dechrau busnes, busneses bach a chanolig a chorfforaethau mwy o faint, yn ogystal a gwyddonwyr academaidd ac ymchwilwyr gyda diddordeb mewn  cynhyrchion naturiol mewn y sectorau iechyd, gofal croen, maethiad, a harddwch.

  Mae’r digwyddiad yn creu amgylchedd unigryw ar gyfer cynrychiolwyr o diwidiant a’r byd academaidd i rhydweithio, rhannu gwybodaeth a sefydlu cydweithrediadau ymchwil gyda’r opsiwn i wneud cais am tocyn busness ac archwilio tryw’r rhydwaith HVCfP yn ogystal a cyfleoedd cydweithredol yn y dyfodol.

  Dyddiad: 12 Ionawr 2015

  Amser: 09:00 – 16:30

  Lluniaeth a parcio ar gael

  Ymholiadau: Kirstie Jones - (01970) 823156 neu kij6@aber.ac.uk 

  Lleoliad: Neuadd Rheichel, Ffordd Ffridoledd, Bangor, LL57 2TR

  YmatebionDydd Llun 5 Ionawr 2015         


  Mae swm cyfyngedig o LLETY AM DDIM ar gael ar noson Dydd Sul 11 Ionawr i aelodau o’r “HVCfP Network” sydd angen deithio i fynychu’r digwiddiad. Os nad ydych yn aelod o’r HVCfP ar hyn o bryd, gallwch gofrestru am ddim ar https://hvcfp.net/membership/


  Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais am lêty, cysylltwch â Kirstie Jones trwy kij6@aber.ac.uk

  Mwy o Wybodaeth

  Cliciwch Yma i Gofrestru