Plants as Providers of Fine Chemicals

 • Beacon Event

  Planhigion fel Darparwyr Cemegau Mân

  Dydd Mercher, 29fed Auguain 2012

  Ysgol Cemeg, Prifysgol Bangor
   

  Prif anerchiad gan: Yr Athro Monique Simmons FRES, Dirprwy Geidwad Labordy Jodrell a Phennaeth Defnyddio Planhigion yn Gynaliadwy, Gerddi Brenhinol Botaneg, Kew.
   

  Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar ddatblygiadau diweddar ym maes cemeg planhigion. Rhoddir sylw arbennig i’r ffordd y defnyddir echdynion planhigion neu gyfansoddion wedi’u puro fel cyfryngau i amddiffyn planhigion, cynhwysion mewn cosmetigau, bwydydd llesol, meddyginiaethau a pholymerau a phecynnau bioseiliedig. Bydd y siaradwyr yn y gynhadledd hon yn arbenigwyr o lywodraeth, diwydiant ac academia. Gwahoddir ymchwilwyr sy’n gweithio ym maes cemeg planhigion i ddod i’r achlysur hynod berthnasol hwn.
   

  Gwahoddir ceisiadau i roi cyflwyniadau llafar a phoster; cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Dr. Vera Thoss:  plants@bangor.ac.uk
  Pecynnau cynrychiolwyr o: £45
  Dyddiad cau i gofrestru: 15 Awst 2012
  www.bangor.ac.uk/chemistry/plants