Progress through Partnership - BEACON Case Study Launch

 • Beacon Event

  Cynnydd drwy Bartneriaeth - Astudiaeth Achos Lansio BEACON

  Dydd Gwener, 07fed Mawrth 2014

  Gwahoddir chi i Lansio Brecwast
  “BEACON - Cynnydd drwy Bartneriaeth - Detholiad o Cwmniau Diwydiannol yn Cydweithio gyda BEACON”
  Dydd Gwener 7 Mawrth, 2014, am 7:30-08:30yb
  Entre Cote, Caerdydd, CF10 5BZ
  Mae'r llyfryn yn rhoi cipolwg ar y gweithgareddau a'r galluoedd ymchwil a datblygu yn ein cyfleusterau BEACON, a sut yr ydym wedi cydweithio’n llwyddiannus gyda nifer o gwmniau ar draws amrywiaeth eang o sectorau diwydiannol.
  R.S.V.P Dydd Llun 3ydd Mawrth, 2014

  Cofrestru Heddiw i Kirstie Jones trwy e-bost at kij6@aber.ac.uk

  Rhaglen