Cookie Policy

This is the Cookie Policy for BEACON, accessible from http://beaconwales.org/

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. For more information about cookies and instructions on how to adjust your browser settings to restrict or disable cookies, please see https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ or www.aboutcookies.org.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

Forms related cookies:

When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

You can opt out of these if you want:

Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

test page

thi is a a test page

Buchi R-153 20 litre Rotary Evaporator

The R-153 rotary evaporator is an industrial pilot sized bench top unit housed in the walk-in fume hood in the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth.

Technology summary:

The key features are:
• Single phase 1kW motor.
• 20 litre evaporating flask.
• Powered bath lift.
• Dual refrigeration units.
• KNF Neuberger vacuum pump with solvent resistant fittings.
• Secondary collector neck condenser.
• Digital rotation, temperature and vacuum display.


APPLICATIONS

The R-153 rotorvap is used in commercial chemical and pharmaceutical units for the rapid evaporation and concentration of a variety of extraction or synthetic reaction products where the high value product is suspended in relatively large volumes of solvent. By reducing the vapour pressure under controlled vacuum and temperature the solvent can be removed, re-condensed and collected enabling faster recovery of the product and recycling of the solvent if required.

Useful Resources

BEACON Publications

School of Chemistry

Prif safle Bangor

Echdynnu CO2 uwchgritigol:

 • Echdyniadau ar raddfa fach h.y. 10 ml, 1000 ml a 1000 ml â thymheredd gweithredu o hyd at 120°C a 50-600 bar
 • Echdyniadau maint peilot o 2 x 15 litr. Amrediad tymheredd o 5-80°C a gwasgedd uchaf o 700 bar.

Cemegol a dadansoddol:

 • Cyfleusterau sbectrosgopig NMR 400MHz a 500MHz NMR
 • Sbectromedrau màs pedrypol â gallu GC ac electrochwistrellu
 • Sbectroffotomedrau FTIR
 • GC a HPLC
 • Diffreithiant pelydr X a dadansoddi arwyneb
 • ICP-AES a sbectrscopeg amsugniad atomig â fflam ffwrnais graffit
 • Synthesis organig

Cymwysiadau

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i ddatblygu cyfleoedd masnachol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Puro biomas â gwasgedd i gynhyrchu ffibr ar gyfer ystod o gymwysiadau e.e. decin gardd wedi’i wneud o gyfansoddion ffibr/plastig.
 • Cynhyrchu deunydd pacio o ffibr planhigion.
 • Ffurfio, cymhlitho a gwerthuso plastigion wedi’u seilio ar fioleg
 • Dadansoddi cemegol e.e. o nwyddau puredig.
 • Arwahanu cemegau planhigion i’w defnyddio yn y diwydiannau colur a gofal iechyd.
 • Synthesis organig o ystod o gemegau planhigion e.e. gwanidinau.
 • Newid cemegol e.e. alcaloidau ac asidau brasterog.
   

Mona

Mona – Ynys Môn

Mae’r Ganolfan Trosglwyddo Technoleg Biogynnyrch a Bioburo wedi’i lleoli ar safle Mona er 2007. Mae gan y safle nifer o gyfleusterau allweddol.

Purwr gwasgeddedig yn cynnwys:

 • Dyfais Sgriwio Fodiwlaidd
 • Disg puro (parth puro) ag amser aros amrywiol o 4 i 30 munud a 2 i 20 bar
 • Resinad llinell chwythu
 • Sychydd fflach 120 metr
 • Gorsaf casglu ffibrau a ffurfio matresi
 • Rhagwasg
 • Prif wasg boeth

Cyfarpar maint peilot:

 • Uned prosesu cemeg 50 litr
 • Anweddydd cylchdro 20 litr
 • Purydd cromatograffig maint peilot
 • Allwthydd sgriw ddwbl ar gyfer ffibr coed a chyfansoddion polymer
 • Llinell ffurfio ffilmiau

Resources

Secondary Processing

Labordy peilot prosesu eilaidd

Mae’r labordy peilot yn llofft ganol ynysedig sy’n gorchuddio 168m2. Mae’r labordy peilot yn cynnwys amrywiaeth o offer rhydd-sefyll a phlygio-a-chwarae integredig, gan gynnwys:

Offer rhagdriniaeth:

 • Rig ffrwydro stêm ar gyfer rhagdriniaeth lignoselwlosig. Mae’n cynnwys bwyler stêm integredig 25 cilowat, sy’n gallu rhagdrin porthiant lignoselwlosig ar dymheredd a gwasgedd uchel (>10 bar/180C).
 • Peiriant pasteureiddio dyletswydd ddyblyg wedi’i osod ar lwyfan symudol sy’n gallu cynhesu porthiant hylifol yn gyflym o 4°C i 90°C ar gyfradd o naill ai 50 neu 500 litr yr awr.

Biodrawsnewid / Eplesu:

 • Tri eplesydd bacteriol Applikon sy’n stemio yn y fan a’r lle, sef dwy uned 70 litr wedi’u gosod ar lwyfan symudol ac un uned 30 litr wedi’i gosod ar fainc.

 Systemau gwahanu:

 • Dau allgyrchydd gloywi solidau/hylifau (sypiau) parhaus CEPA Z41 sy’n sefyll ar y llawr ac sy’n addas ar gyfer cynaeafu biomas eplesiad.
 • Allgyrchydd arllwys llorweddol sy’n gallu allgyrchu >1000 litr yr awr o borthiant hylifol yn barhaus, lle mae’r cynnwys solidau yn >3% w/v.
 • Peiriant peilot hidliad croeslif wltra/micro wedi’i osod ar lwyfan symudol.
 • System nanohidlo/gwrthdroi osmosis wedi’i gosod ar lwyfan symudol.

Mae’r system wedi’i graddio i 40 bar ac yn cynnwys synwyryddion digidol mewn-llinell ar gyfer tymheredd, gwasgedd a llif.

Gallu paratoadol a dadansoddol:

 • Sbectromedr màs Hiden Analytical HPR20 QIC R&D ar gyfer ymchwil dadansoddi nwyon arbenigol.
 • Varian 3400 FID GC ag awtosamplydd.
 • System Dionex/Shodex HPLC â chanfodydd indecs plygiant ar gyfer dadansoddi carbohydradau.
 • System gromatograffaeth fflach baratoadol chwe sianel ar raddfa fawr.
 • Un anweddydd cylchdro mawr (20 litr) a sawl anweddydd cylchdro bach.
 • Offer labordy ychwanegol gan gynnwys: deoryddion ysgytwol ar y llawr ac ar ben meinciau, popty blwch poeth, ffwrn aerglos, allgyrchyddion ar ben meinciau, cloriannau, cyfleusterau sychrewi.

Cymwysiadau

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i ddatblygu cyfleoedd masnachol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dadansoddi biomas planhigion e.e. ar gyfer cyfansoddion bioweithredol neu foleciwlau eraill o ddiddordeb.
 • Prosesu ac arwahanu cyfansoddion bioweithredol a chynnyrch naturiol oddi wrth fiomas planhigion.
 • Trawsnewid biomas planhigion coediog yn belenni.
 • Cynhyrchu tanwyddau cludiant o fiomas planhigion.
 • Cynhyrchu ac arwahanu cemegau coeth o fiomas planhigion.
 • Cynhyrchu biogolosg, siarcol actifedig a bio-olew o fiomas.
 • Cynhyrchu rhagsylweddion ar gyfer deunydd pacio biolegol.
 • Asesu cylch bywyd, dadansoddi economaidd ac optimeiddio systemau sy’n gysylltiedig â bioburo a chynhyrchu biogynnyrch.

Primary Processing

Uned Prosesu Cynradd

Mae gan yr uned Prosesu Cynradd 252m2 o arwynebedd llawr sy’n cynnwys llinell prosesu porthiant gwlyb integredig sy’n cynhyrchu 1 tunnell yr awr, ynghyd â llinell cynhyrchu gwasg pelenni 400 cilogram yr awr ar gyfer dwysáu porthiant sych.

Mae’r llinell prosesu porthiant gwlyb integredig yn cynnwys:

 • Melin forthwyl 15 cilowat
 • Gwasg sgriwio hediad bylchog 10 modfedd (7.5 cilowat) sy’n gallu gwasgu 1 tunnell o ddeunydd ffres yr awr
 • Gwasg sgriwio hediad bylchog un cam, Vincent 4 modfedd wedi’i gosod ar lwyfan symudol ar gyfer treialon ar raddfa fach o 50-200 cilogram o ddeunydd
 • Caiff y toddiant gwasgu ei gasglu mewn dau danc 750 litr (llaeth) wedi’u hoeri.

Mae’r llinell gwasgu pelenni yn cynnwys:

 • Cynhwysydd cario i mewn i borthiant dirgrynol i felin forthwyl 30 cilowat (rhwyll 3mm)
 • Melin belenni 42 cilowat sy’n gallu cynhyrchu hyd at 400 cilogram yr awr ar gyfer biomas coediog
 • Deiau porthiant anifeiliaid a biomas 3, 5 a 6mm
 • Gellir defnyddio cynhwysydd cario dirgrynol ag olwynion (rhydd-sefyll) i roi deunydd wedi’i flaengymysgu yn uniongyrchol i flaen y felin belenni i gynhyrchu sypiau arbrofol o 10 i 50 cilogram.

How can we help you?

BEACON offers businesses with interests in the biorefining sector access to the research, expertise and knowledge base of universities in Wales.

We can help:

 • Companies in the construction, packaging and manufacturing industries by developing new biocomposite materials
 • The bioscience industry – for example, developing new microbial or enzyme systems and technologies for the processing of biomass
 • The chemical industry by providing new sources of ‘green’ chemicals
 • Fuel producers by offering ‘green’ fuels, impacting on the Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) and reducing carbon emissions
 • Rural communities by applying biorefinery technology to the processing of non-food crops

This encompasses a huge range of businesses in areas as diverse as: Agrochemicals, Bio Fuels, Coatings and Adhesives, Cosmetics and Personal, Essential Oils, Lubricants, Nutraceuticals, Pharmaceuticals, Speciality Polymers, Surfactants, Water and Effluent Treatment, for example.

BEACON partners can undertake:

 • Formulation of new biocomposites
 • Extrusion / bioplastics
 • Novel chemistries / applications
 • Metabolic engineering of yeasts
 • Protein modelling such as new enzymes, e.g. for food industry or bioprocessing

 

DRAFT GBER: Click here

Glossary

Antioxidants

An antioxidant is a molecule that inhibits the oxidation of other molecules. Oxidation occurs as a result of a chemical reaction which transfers electrons or hydrogen from a substance to an oxidizing agent.

Bioplastics

Bioplastics are a particular type of plastic derived from renewable biomass sources including vegetable fats and oils, corn starch or micro biota. BEACON has the facilities to extract lactic acid from perennial rye grass for its conversion to polylactic acid – a type of bioplastic.

Biofuels

Biofuels are fuels produced from plant material (biomass). They are increasingly popular over fossil fuels to their environmental impact compared to non-renewable resources such as crude oil. Biofuels include biodiesel made from rapeseed oil and other plant oils, and bioethanol made from the fermentation of sugar in the biomass of energy crops.

Bioethanol

Bioethanol is a fuel used as a petrol substitute for road transport vehicles. Bioethanol is largely produced through sugar fermentation using biomass from energy crops. Energy crops are grown specifically for this function and can often yield sugar levels equal to that of the sugar cane plant. Ethanol is a clear colourless liquid, biodegradable, with low toxicity and causes little environmental pollution if spilt.

Biomass

Biomass is any biological material derived from living or recently living organisms. Biomass deriving from plant or plant-based material is known as lignocellulosic biomass.

Biorefinery

A biorefinery is a facility integrating equipment and processes for the conversion of biomass feedstock into a host of valuable chemicals and energy with minimal waste and emissions. The core technology is a unique thermal reactor devoted to sequential, linear biomass fractionation through steam auto-hydrolysis.

Biorefining

Biorefining is the process of converting biomass as a feedstock into a variety of products. Biomass has a variety of components including lignin, cellulose, extractives etc which can be converted into biofuels, bioplastics, and biocomposite materials amongst others. A biorefinery takes advantage of the properties in biomass to allow for the production of these products.

Carbon Neutral

Carbon Neutral refers to the attainment of zero carbon emissions through balancing a measured amount of carbon released in a process with an equivalent quantity offset – or in some cases purchasing enough carbon credits to counterbalance the difference. Carbon neutrality is used in the context of processes which release carbon dioxide (CO2), these often include transportation, energy production, and industrial processes.

Centrifuge

The centrifuge is a piece of process equipment used to separate immiscible liquids using centrifugation (a separation process which uses the action of centrifugal force to promote accelerated settling of particles in a solid-liquid mixture).

Chlorophyll

Chlorophyll is a natural green pigment found in cyanobacteria and the chloroplasts of algae and plants. Chlorophyll is one of only a few natural green pigments, and as such is registered as a food additive for its colour properties in E140. In culinary use chlorophyll is most commonly used in pasta and absinthe.

Complex Carbohydrates

Complex carbohydrates refers to carbohydrates with a chemical structure that consists of three or more sugars, usually linked together to form a chain. These sugar chains are rich in fibre, vitamins and minerals. Due to their complex structure, this type of carbohydrate takes longer to digest and don’t raise the sugar levels in the blood as fast as simple carbohydrates. Complex carbohydrates are used in the body as a fuel and contribute significantly to the production of energy.

Cross Flow Filtration

Cross-flow filtration is a type of filtration where the majority of the flow travels tangentially across the surface of a filter, rather than into a filter. Cross-flow filtration’s main advantage over dead-end filtration is that the “filter cake” is mostly washed away during the filtration process, increasing the time that the filter unit can remain operational in a single session.

Energy Crops

Generally categorised as woody or herbaceous plants, an energy crop is a plant grown as a low-cost and low-maintenance harvest used to make biofuels. In the commercial sense, energy crops are typically a densely planted, high yielding crop species, where the end product will be burnt to generate power.

Enzymes

An enzyme is a substance produced by a living organism which acts as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction. Most enzymes are proteins with large complex molecules whose action depends on their particular molecule shape. Some enzymes control reactions within cells and some, such as the enzymes involved with digestion, control the reactions outside cells.

Fermentation

Fermentation is an anaerobic cellular process whereby organic substances such as yeast and bacteria are converted into simpler compounds, and chemical energy is produced. Fermentation is often used to convert sugars into acids, gases and or alcohol.

Fructan

A fructan is a polymer of fructose molecules.  Fructans with a short chain length are known as “fructtooligosaccharides”. Fructans occur in foods such as agave, artichokes, asparagus, leeks, garlic, and onions. In animal fodder, fructans also appear in grass, with dietary implications for horses and other equidae.

Hammer Mill

A hammer mills is a primary processing piece of equipment with the main purpose of shredding or crushing aggregate material into smaller pieces.

Lipids

Lipids are a group of naturally occurring molecules which include fats, waxes, sterols, and fat soluble vitamins including vitamins A, D, E, and K. The primary biological functions of lipids include the storing of energy, signalling, and acting as structural components of cell membranes. Lipids have an active application in the cosmetic, food and nano technology industries.

Lactic Acid

Lactic acid is a chemical compound that plays a role in various biochemical processes. Using a number of secondary processing equipment lactic acid can be converted for use in the pharmaceutical, cosmetic, food and bio plastic sectors.

Life Cycle Analysis

Life cycle analysis (LCA) is a systematic approach to identifying, measuring, documenting and interpreting the environmental consequences of a product. An LCA can look at the entire life cycle of a product from raw material extraction through to end of life disposal, and all of the stages in between, including transportation.

Low Carbon Economy

A low carbon economy is an economy that has a minimal output of greenhouse gas (GHG) emissions into the environment biosphere, but specifically in reference to the greenhouse gas carbon dioxide.

Pasteurizer

Pasteurization is the heating of a sample followed by rapid cooling with the primary objective of sterilization without changing the chemical structure of the sample.

Platform Chemicals

Platform chemicals are compounds which can be used to produce a broad range of technologically relevant substances.

Primary Processing

In many cases biomass cannot be used directly, so to improve access to key molecules and compounds, a number of primary processes must be used. The initial phase of processing includes the use of mechanical and physiochemical approaches such as chopping, hammering and pelleting.

Reverse Osmosis

Reverse osmosis is a water purification technology that uses a semipermeable membrane. The membrane technology is not a proper filtration method. During reverse osmosis, an applied pressure is used to overcome osmotic pressure, a colligative property that is driven by chemical potential. Reverse osmosis can remove many types of molecules and ions from solutions, and is used in both industrial processes and the production of potable water.

Screw Press

The screw press is a type of machine press where the ram is driven up and down by a screw. A screw press can be used to separate liquids from solids. Within BEACON the screw press is incorporated into the integrated wet biomass processing line. The screw press is used to separate the “green juice” for secondary processing from the grass fibre.

Secondary Processing

Once the initial processing has taken place it is then possible to use biological and chemical methods to convert the raw biomass into high value end products. In many cases enzymes and microorganisms are used to help reduce complex molecules from the plants into simple building blocks such as sugars. These solutions are then converted into chemicals using microorganisms such as bacteria, yeast and fungi. Methods then need to be developed to isolate these molecules. This is where technologies such as supercritical fluids extraction, centrifugation, and membrane systems are used to help purify the desired outputs.

Succinic Acid

Succinic acid is a white odourless diprotic acid traditionally extracted from petroleum, but can now be sourced using biomass from plants such as perennial rye grasses. Succinic acid has various applications including use in plastics, textiles, pharmaceutical drugs, food additives and solvents.

Ultra Filtration

Ultra filtration is a variety of membrane filtration in which forces such as pressure or concentration gradients leads to separation through a semipermeable membrane. The separations functionality of the BEACON facility includes a comprehensive array of both pilot and laboratory scale continuous centrifugal and cross-flow filtration systems suitable for a wide range of biorefining applications.

Biorefining

What is biorefining?

Biorefining takes organic material e.g. plants and uses a series of mechanical, biological and chemical processes to convert the biomass into a broad range of commercially important products including pharmaceuticals, transport fuels, energy sources and chemicals.

The aim of BEACON

The main aim of BEACON is to use the concept of biorefining to work with end user companies, in order to identify a wide range of products from plant material which are tailored to their requirements. The biorefinery concept uses non-food crop feedstocks in much the same way that oil refineries use crude oil to produce a broad spectrum of commodity products. It seeks to give manufacturing companies a commercial advantage in the marketing of these renewable products as well in the future environmental and economic sustainability of their businesses through application of these developing technologies.

The benefits of biorefining

 • Some of the industrial chemicals produced from oil can be replaced with similar molecules from plants that could supply potentially lucrative markets within easy reach of Welsh producers
 • Turning crops such as rye grass, miscanthus, oats and artichokes into valuable fuels and chemicals would cut back on greenhouse gases and would increase fuel and chemical security whilst adding value to the Welsh economy.
 • Chemicals derived from plants have uses in a range of sectors, including transport, food, health, hygiene and the environment.
 •  New materials such as bio-composites and bio-plastics can be developed
 • As well as creating and safeguarding jobs in West Wales and the Valleys, the pioneering work will help develop science in Wales.

Sustainability is a key corporate responsibility for businesses seeking to develop and grow - BEACON can help you meet your environmental obligations and your commercial objectives.
 

Astudiaethau Achos

BEACON: helping companies innovate.

Regio Stars 2014

Dyfarnwyd gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 i Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, partneriaeth ymchwil arloesol o Gymru sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy.

Mae ymchwilwyr yn BEACON yn cydweithio gyda diwydiant, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, i ddatblygu deunyddiau adnewyddadwy, tanwydd a chemegau yn ogystal ag addasu a chreu prosesau newydd sy’n gynaliadwy o safbwynt amgylcheddol ac economaidd.

Dan arweiniad yr Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, roedd BEACON yn un o blith 4 o brosiectau i gael eu cynnwys ar y rhestr fer yn y categori “Twf cynaliadwy: twf gwyrdd a swyddi drwy’r Bio-economi”.

Y tri arall oedd Ecoponto em Casa o Bortiwgal, ORGANEXT o Wlad Belg, yr Almaen a’r Iseldiroedd ac ARBOR sydd â phartneriaid o’r DG, Iwerddon, yr Almaen, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Wrth dderbyn y wobr ym Mrwsel gydag Iain Donnison o’r prosiect BEACON, dywedodd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru: “Dyma enghraifft ardderchog o sut mae prosiectau’r Undeb Ewropeaidd yn dod a budd i Gymru drwy ymchwil blaengar ac arloesedd sy’n helpu i yrru ein heconomi a’n gwneud yn gystadleuol yn fyd-eang. Mae hyn hefyd yn dangos pwysigrwydd aelodaeth UE i Gymru a’r manteision sy’n deillio o Gyllid UE i bobl ledled y rhanbarth.”

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn trefnu gwobrau Regio Stars ers 2008, gyda’r nod o ganfod arferion da ym maes datblygu rhanbarthol ac amlygu prosiectau gwreiddiol ac arloesol a allai fod yn ddeniadol ac yn ysbrydoliaeth i ranbarthau eraill.

Dewisodd Rheithgor Gwobrau RegioStars 19 o blith 80 o brosiectau a gefnogir gan Gronfeydd Cydlyniant yr Undeb Ewropeaidd, ar sail pedwar maen prawf allweddol: arloesedd, effaith, cynaladwyedd a phartneriaeth.

Roedd y prosiectau hyn yn dod o ranbarthau a dinasoedd o 17 o aelod wladwriaethau: Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Iwerddon, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Sbaen, Sweden, a’r Deyrnas Unedig.

 

Novel Batch Slow-Pyrolysis Biochar Production Plant

Aberystwyth University’s thermochemical, biochar facility includes a bench-scale tube furnace, a pilot-scale batch slow pyrolysis plant and post-process analytical capabilities, designed to provide a wide-ranging biochar research facility to academic and industry clients.

The plant’s purpose is for collaborative projects and for the bespoke production of the full range of biomass chars in quantities up to the capacity of the unit (1.2m3), for research, and practical application in soil and water remediation, nutrient retention etc.  We welcome interest from any institutions or companies interested in biochar production and use.

The tube furnace has a temperature range of 200 – 10000C, with a choice of reaction gases and a capacity of 10g – 1 kg depending on material.

The pilot-scale slow-pyrolysis plant can carbonise a wide range of types and sizes of lignocellulosic biomass material. The plant optimises the production of solid char yield, and the capturing of condensable-volatile liquids, and facilitates a wide range of Highest Treatment Temperatures (HTT) and residence times.  It was designed and installed by Sustainable Energy Ltd.

Projects undertaken include:

 • Collaboration in the Pan-European ReDirect project on utilisation of multiple types of biomass waste (2017–present)
 • Bulk production of grass chars for a DEFRA-funded Metal Mine Remediation report, using char as a treatment medium, for contaminated mine water in the Mid-Wales Ore Field region
 • Trial charring of Juncus effusus rushes from Mid-Wales uplands, and phragmities reeds from the National Coal Authority water remediation site at Merthyr Taf in South Wales for mine water remediation

Process

Combustion gases are drawn into the feedstock carboniser to initiate endothermic reaction.  Decomposition of the feedstock releases hot-gas volatiles which supplement the combustor and reduce fuel oil requirement.  Maximum temperature and residence time are automatically controlled.  Charred material can be naturally cooled or rapid-quenched with N2 or CO2 on completion.

Diagram of plant operation

Char production

The heating process uses a simple static heating vessel, which means that a wide variety of feedstocks can be processed in the unit in terms of both biomass type and particle size, ranging from fine-pressed grass, through pelleted material to larger, unprocessed material. The plant can also be utilised for the production of more bulky, torrified biomass for use as charcoal fuel.

50kg of feedstock will yield ~ 20kg of char and ~20kg of water/bio oil mix.

 

Loading of the plant for heating run and unloading char

 

 

Fine-pressed grass feedstock and the char produced from it

 

Related analytical capabilities

•   Thermogravimetric Analysis
•   Pyrolysis Fourier transform infra-red radioscopy (FTIR)
•   Differential Scanning Calorimetry TGA/FTIR
•   Gas Calorimetry mass spectrometry  (GC-MS)
•   Pyrolysis GC MS
•   Ramen Microscopy

 

For further information about this facility please contact:

Mike Morris – Business Development Manager: 01970 823079, email tem@aber.ac.uk
Damon Hammond – Process engineer, pyrolysis: 01970 823089, email ddh@aber.ac.uk
Sian Thomas Jones – Senior research technician: 01970 823132, email stj@aber.ac.uk

 

Beth yw BEACON?

Beth yw BEACON?

Caiff BEACON ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â phartneriaid ym Mhrifysgolion Bangor ac Abertawe. Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi rhoi £10.6 miliwn ato drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd BEACON yn adeiladu ar ymchwil sydd eisoes ar y gweill yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth i gynhyrchu tanwyddau o gnydau ynni fel glaswelltau sy’n cynnwys llawer o siwgr fel rhyg.

Bydd Prifysgol Bangor yn adeiladu ar waith i ddatblygu deunyddiau newydd o blanhigion y gellir eu defnyddio i ddatblygu cynhyrchion arloesol.

Hefyd, bydd BEACON yn galluogi Prifysgol Abertawe i ganolbwyntio ar ddatblygu eu harbenigedd o ran defnyddio bacteria a ffyngau i dreulio, neu eplesu, deunydd planhigion yn y broses bioburo.

Mae BEACON yn anelu at gyfrannu i ddatblygu ynni adnewyddadwy a chynorthwyo mewn y newid i economi carbon isel gyda’r nod cyffredinol o leihau effaith newid yn yr hinsawdd.

Mae BEACON yn ceisio:

 • Sefydlu cysylltiadau rhwng y gymuned fusnes ac academia yng Nghymru.
 • Datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd a fydd yn cefnogi twf economaidd.
 • Creu swyddi sgiliau uchel ym maes biodechnoleg gwyrdd.
 • Cefnogi buddsoddi o’r tu allan
 • Hybu rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth o Gymru.

Mae BEACON wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
Mae’n canolbwyntio ar y gwaith o ddatblygu bio-economic Gymraeg hyfyw drwy ehangu cadwyni cyflenwi gwyrdd.

Rhaglenni Partner

Partner Programs

This software has been specifically designed to facilitate communication between all parties involved in a project and act as a database of contacts, a means of readily tracking interactions and a "one stop shop" for documentation relating to a project.

BEACON database system for CRM and Project Management
Copyright (C) 2013 BEACON

This software is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License (below) for more details.

The BEACON Office:

Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS),
Aberystwyth University,   Gogerddan, Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3EB

To obtain the software, contact Melissa Mason (mgm@aber.ac.uk)

Resources

BEACON Conference 2013

Dr Steve Fish
Deputy Director of BEACON, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS), Aberystwyth University

Steve is the Research and Strategic Funding Manager at IBERS, leading a team focused on generating new funding opportunities for the Institute. The team collectively have had a variety of success over the last two years including the Advanced Training Partnership Award (ATP), a raft of successful TSB projects and BEACON, a WEFO funded project valued in excess of £20M.  Steve acts as the Management lead for BEACON working closely with colleagues, both internally and those based at Bangor and Swansea Universities. BEACON is currently moving through a rapid and exciting phase of development and Steve is involved in or responsible for a variety of activities.

Please click on the link to Steve's presentation:  https://www.dropbox.com/s/oxbpkzie30x6dru/Steve%20Fish_BEACON%20conference%202013_pptx.pdf

Trisha Toop
Life Cycle Analyst, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS), Aberystwyth University

Trisha Toop is the life cycle analyst for BEACON and is based in Aberystwyth University. She has a background in mechanical engineering, genetics and biochemistry and uses these diverse skills in whole system techno-economic and environmental evaluations.  Trisha has been involved in the development of models assessing the environmental impacts of biomass based energy production. Her current research area is in the assessment of systems for plant based products and energy production on both an economic and environmental level. She works closely with companies to help them identify areas within current production systems that could be improved using biotechnology solutions and producing models for their implementation. 

Please click on the link to see Trisha's presentation:  https://www.dropbox.com/s/dppdgkoh72y1n8n/trisha%20presentation%20web.pdf

Preben Krabben
Senior Research Scientist and Project Manager at Green Biologics Ltd

Please click on the link to see Preben's presentation: https://www.dropbox.com/s/1bgqa3buyolnu7y/Preben_BEACON%20Llandudno%2012jun13.pdf

Dr David Randall
Research and Development Manager, Chemoxy International

David Randall is R&D Manager at Chemoxy International Ltd, a medium sized chemical company based in Teesside, North East England. David started  his career with Courtaulds after obtaining his PhD at Manchester. At Courtaulds, he worked mainly in the field of Polymer Chemistry, but with a significant emphasis on Cellulose as a building block for fibres and films. He moved to Chemoxy in 1993, which was then owned by a mini-conglomerate (Suter.) Ultimately, Chemoxy became part of Dow in 2001. The company was acquired by its Management in 2012. For the last 5 years, David has had an active involvement in the development of IB in a series of projects with academic and industrial partners.

Please click on the link to see David's presentation:  https://www.dropbox.com/s/myywc435w5wx4kk/David%20Randall_Llandudno%20BEACON%20Presentation.pdf

Dr Adrian Higson
Head of Biorefining, NNFCC

Dr Adrian Higson is the Head of Biorefining at NNFCC, a Bioeconomy Consultancy based in York, UK.  He is the Industrial Coordinator for BBSRC’s biorefining industry club ‘IBTI’ and the UK Bio-Innovation Agent for the strategic European Interreg funded Bio Base NWE project.  Adrian works with global brands to develop their understanding of the opportunities and risks presented by the bio-based economy and acts as an advisor to the UK Government.  Adrian obtained his PhD from the University of Liverpool and subsequently held posts at the Universities of Colorado and Dundee.  Prior to joining the NNFCC he was a Project Manager at the Sigma-Aldrich chemical company.

Please click on the link to see Adrian's presentation:  https://www.dropbox.com/s/4g20pltw4ie9dbe/A%20Higson_Bridging%20the%20Bioeconomy%20Innovation%20Gap%20-%20The%20Bio%20Base%20NWE%20Project.pdf
 

Dr Zsolt Gemesi
Deputy Director of the UK Co-location Centre of Climate-KIC

 

Zsolt currently works at Imperial College, London and is the Deputy Director of the UK Co-location Centre of Climate-KIC. With a soil science and aquatic ecology background, his past research focused on interactions of landscape-level management and water quality. Zsolt worked as a science policy advisor for various government bodies and has experience in bridging gaps between academia and government.

Please click on the link to see Zsolt's presentation:  https://www.dropbox.com/s/ausrj5jrmjy2mto/Climate-KIC%20Building%20a%20better%20Bioeconomy%20120613%20ZG.pdf

Dr Edward Hodgson
Low-Carbon Energy and Environment Strategy Network (LiCENSE), Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences (IBERS), Aberystwyth University

Edward currently manages the Low Carbon Energy and Environment Strategy Network (A4B) which aims to engage academia and business to support sustainable economic development in the low carbon sector. Edward has a multidisciplinary science background which includes forestry (BSc UW Bangor), animal production (MSc, UW Bangor), bioenergy crop biology and themochemical conversion (PhD Aston University). 

Please click on the link to see Edward's presentation:  https://www.dropbox.com/s/uz9ewh6lp3p4gsy/E%20Hodgson%20-%20BEACON%20conference.pdf


 

Ffurflen Archebu

Dymunaf fynychu’r Gynhadledd BEACON.

Life Cycle Assessment, Economic Analysis and System Optimisation

The increased awareness of the importance of environmental impacts associated with products has led to the development of methods to better understand these impacts. One technique that has been developed for this purpose is life cycle assessment (LCA).
 

LCA is a systematic approach to identifying, measuring, documenting and interpreting the environmental consequences of a product. There are standards that define the principles and framework for LCA, and assist in the creation of a LCA which follows a blueprint that others can use to understand the findings. There are also standards which specify different methodologies for certain products such as fuels which have to follow a “well to wheel” approach.


An LCA can look at the entire life cycle of a product from raw material extraction through to end of life disposal, and all of the stages in between including transportation. This type of LCA gives the most complete analysis. And considers the environmental implications of the whole supply-chain of products, both goods and services, their use, and waste management, from “cradle to grave”.


However it may not be desirable or possible to conduct an entire LCA in this case a partial LCA will be done which focuses on a section or sections of the life cycle. Partial LCA can be extremely useful for industrial applications where the company may only have control over one section of the life cycle of the product, or where a company would like to focus on a particular part of the product life cycle to make improvements.


At Aberystwyth University we have experience in conducting both full and partial LCA, enabling the identification of hot spots either in the whole product life cycle or specific parts such as manufacturing or product assembly. We have expertise in LCA using the market leading software SimaPro which gives us access to datasets applicable to modelling products and processes worldwide.


Economic modelling is a key tool in the development of new products and processes. It is the in-depth collection and analysis of costing data on the product life cycle including supporting infrastructure and processing costs. It can enable the development of more efficient solutions by providing goal posts for the economic production of new products.  At Aberystwyth University we have experience of economic models and have prepared multi-scenario models for new biofuel products which show how such production can fit into an existing agricultural system and at which point that system becomes commercially viable.


Using the expertise with the BEACON team both at Aberystwyth and partner universities we can design targeted biotechnology solutions, utilising life cycle design, computer modelling, economic analysis, laboratory facilities and the custom built pilot facilities. This enables us to use an integrated approach which can add value to research projects by ensuring that the system used and products produced are not only technologically achievable but also environmentally and economically viable.

 

Resources

Accessibility Statement

We have worked hard to make this site accessible to a wide audience and to ensure a better experience for all users and all technologies.

However we welcome any comments, suggestions or feedback you have for us, please feel free to contact us.

Standards compliance

This website is built using HTML5 and CSS3

All pages on this site use structured semantic markup.

Alternative Text for Images

Relevant and descriptive text alternatives are provided for all non-decorative images on this website. This is beneficial for users using assistive technologies (such as screen readers) or users who choose to turn images off in their browser.

Cascading Style Sheets

This site was designed using cascading style sheets (CSS). The content of this site remains readable even if users have CSS support disabled in their web browser.

Text resizing

This can be activated by using the 'Change text size' links at the top of the page. There are 3 pre-set text sizes to choose from.

If your web browser is up to date then you can also 'zoom in' on the website in the following ways:

 • PC / other browsers Increase size: Hold down the CTRL key and press + Decrease size: Hold down the CTRL key and press -
 • Mac / all browsers Increase size: Hold down the Command key and press + Decrease size: Hold down the Command key and press -

Ultra/Micro Filtration Pilot Plant

Ultra/Micro Filtration Pilot Plant

The Ultra/Micro filtration (UF/MF) rig is a mobile skid housed within the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. This filtration rig was specifically designed and built for the BEACON project.

Technology summary:

Key features are:

 • Choice of either 2540 (2.5” diameter) or 4040 (4” diameter) spiral wound or tubular industrial sized filtration cartridges giving a filtration surface area up to 7m2.
 • 100 litre feedstock reservoir with ability to link to larger vessel (eg. IBC) if required.
 • Small hold-up volume (approx 8 litres on 4x40 spiral wound membrane).
 • Pump duty of 133 litres/min at 3.0 bar.
 • Simple operation with pump mounted inverter and control and digital inlet pressure transducer.
 • Tri-clamp connectors.

Though large by laboratory standards, the rig is relatively small compared to industrial pilot plants, and as such it is capable of providing a convenient scale-up option for intermediate process development where the feedstock may be limited or of particularly high value. As it has been designed to take commercially available, industrial-sized cartridges of either tubular or spiral wound format it will allow representative flow and flux measurements to be extrapolated to calculate realistic costings for process scale-up.

APPLICATIONS

A typical range of applications for UF/MF continuous membrane filtration currently used in industry are shown below:

Application Permeate Concentrate
Platform chemicals Clarified fermentation broth Waste product/ high value microorganisms
Antibiotics Clarified fermentation broth Waste product
Anaerobic digester waste Clarified liquid for discharge Microbes to be recycled
Enzymes/proteins Waste product High value product
Milk Lactose solution Protein concentrate for cheese production
Oil emulsion Oil free water (<10 ppm) Highly concentrated oil emulsion dirty water (waste product)
Water Clarified water Waste product
Whey Lactose solution Whey protein concentrate
Landfill/waste leachate Clarified water for discharge Waste product

Static Forage Chopper

Static Forage Chopper

The flail type hammer mill is fixed to floor mountings with a 15 kW three phase drive. It has a new stainless steel vertical drop inlet chute specifically designed and manufactured for its inclusion in the BEACON primary processing unit. Control is through an integrated panel mounted on the screw press frame that also controls both the conveyor feed to the forage chopper and removal of processed material and delivery to the screw press via a 5m long conveyor.

Technology summary:

The key features are:

 • Wet or dry biomass feedstock applications
 • Heavy duty 15 kW motor drive.
 • Integrated mobile stainless steel conveyor feed (4m long).
 • Choice of mesh sizes from ~5mm to 25mm or no mesh use.
 • Cyclone output to minimise dust with dry biomass.
 • Complies with PUWER safety regulations.

APPLICATIONS

While designed as a forage shredder for use on relatively dry material this machine has been successfully employed on the IBERS Grassohol and allied projects for the pre-processing of a range of field wet (75% moisture) forage grasses. The maceration/shredding effect that the chopper gives leads to a significantly better liquor yield from subsequent screw press dewatering. It is also suitable for the chipping, to a range of sizes, of small diameter stem energy crops including miscanthus and willow.

Steam in Place Fermenters

Bioconversion/Fermentation

The Bioconversion/Fermentation section of the facility comprises a variety of bench-top and pilot scale steam-in-place fermenters.

Steam in Place Fermenters

Two 70 litre mobile skid mounted units and a single 30 litre bench top steam-in-place (SIP) fermenters are housed in the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth.

Technology summary:

The key features are:

 • All units are manufactured by Applikon.
 • Designed for bacterial/yeast culture, though one 70 l unit has been adapted for cell culture use also.
 • Individual control through ADI-1030 units.
 • Minimum working volume ~3 litres (30 litre unit) and ~5 litres (70 litre units).
 • Choice of either overhead or bottom impeller drive on the 70 litre units.
 • Electric heater control of jacket temperature.
 • pH, DO and biomass probes are available.

APPLICATIONS

The BEACON pilot facility bioreactors can be used for a diverse range of applications from scale-up optimisation experiments for biomass conversion to the harvesting of novel enzymes, proteins or other high value fermentative biproducts. The bioconversion of biomass derived sugars to simple C2 products such as ethanol or more valuable C3 and C4 platform chemicals will be a particular focus of the research carried out within the BEACON facility.

Sharples P600 Decanter Centrifuge

Sharples P600 Decanter Centrifuge

The P600 decanter centrifuge is a fixed rig housed within the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. This is a refurbished unit purchased specifically the BEACON project, previously used for the separation of suspended biomass.

Technology summary:

The key features are:

 • Stainless steel bowl 152mm diameter x 353mm long.
 • Belt driven by three phase 3.5kW motor with starter control on unit.
 • 51mm pitch single lead hard surfaced conveyor (scroll) driven via a fixed speed gearbox with torque arm.
 • Maximum 6000 RPM (~6100 G).
 • Mounted on 1.2m high stand with continuous solid and liquor take off.
 • >1000 litres/hr throughput.

Decanter centrifuges consist of cylindrical and conical bowl sections rotating on pillow block bearings. Separated solids collect on the periphery of the cylindrical rotor and are scraped to discharge sludge ports in the conical bowl section by means of a conveyor or scroll of the same contour as the bowl. Separation can be arranged for either clarification or purification dependant on the weight and extent of solids in the feedstock. The relative speed between the bowl and the scroll is controlled by a planetary or cyclonic gearbox integral to the decanter centrifuge. The scroll is generally hard surfaced for wear and erosion protection.

APPLICATIONS AND PROCESSES

The typical range of applications and processes for decanter centrifuges currently used in industry are shown below:

Applications

 • Clarification of Liquids
 • Dewatering of solids
 • Concentration of liquids

Processes

 • Edible and non edible rendering, Animal Blood
 • Fine Chemicals, Chemical intermediates and waste
 • Pharmaceutical (Antibiotics, Enzymes Harvesting)
 • Fruit Juices and Pulp
 • Calcium Carbonate, Calcium Sulphate
 • Mixed primary raw and waste-activated sludge
 • Wine, Brewers Grain and Yeast, Ethanol Stillage Dewatering
 • Oilfield, Drilling Mud
 • Waste oil, slop oil
 • Industrial waste and effluents
 • Petrochemicals, Refinery Tank Bottom Cleaning
 • Fish Oil, Fish Meal
 • Food and dairy processing effluents
 • Tea, coffee, Lactose
 • Municipal wastewater
 • Sludge thickening and dewatering
 • Pulp and Paper mill effluents
 • PVC Dewatering
 • Vegetable Oils
 • Aerobic/anaerobic digestion sludge

Secondary separation systems - cross-flow filtration

Secondary separation systems

As part of the BEACON biorefining centre of excellence project a flexible plug and play, multi-feedstock pilot processing facility has been built at the Gogerddan campus of Aberystwyth University (AU). The unit houses a range of key equipment, facilities and associated expertise to enable both academic and industrial partners develop, trial and demonstrate scale-up processes to take laboratory research through to economically viable industrial applications.

The separations functionality of the facility includes a comprehensive array of both pilot and laboratory scale continuous centrifugal and cross-flow filtration systems suitable for a wide range of biorefining applications.

Sartorius Sartoflow Alpha DL

The Sartoflow DL cross-flow filtration system is bench top system housed within the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth.

Technology summary:

Key features are:

 • Flat plate type membrane format.
 • Range of Sartocon Slice cassette choices of both pore size and membrane material.
 • 10 litre jacketed feedstock reservoir.
 • Endress and Hauser data logger.
 • Capacitance based permeate flow meter.
 • Inlet, return and permeate pressure transmitters.
 • Rotary lobe pump for shear sensitive and reliable operation (500 l/h at 4 bar, 20°C).
 • Sartocon Slice filter holder for up to 5 cassettes (0.5 m2 membrane area).
 • Minimum working volume < 400 ml (depending on filter area and accessories).
 • Tri-clamp connectors.
 • Overpressure and dry running protection.

APPLICATIONS

The Sartoflow Alpha bench-top systems are designed to fulfil the requirements of small scale crossflow filtration systems for MF/UF in pharmaceutical and biotech applications. It is mainly used in cGMP facilities to run scale-up and scale-down trials as well as small scale production lots. The system is commonly used for the purification of vaccines, monoclonal antibodies, recombinant proteins, concentration of native enzymes and fractionation of polymeric compounds.

Nano Filtration/Reverse Osmosis Pilot Plant

Nano Filtration/Reverse Osmosis Pilot Plant

The nano-filtration/reverse osmosis (NF/RO) rig is a mobile skid housed within the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. This filtration rig was specifically designed and built for the BEACON project.

Technology summary:

The key features are:

 • Choice of either 2540 (2.5” diameter) or 4040 (4” diameter) high pressure stainless steel housings to take standard industrial sized spiral wound filtration cartridges giving a filtration surface area up to 7m2.
 • 100 litre feedstock reservoir with ability to link to larger vessel (eg. IBC) if required.
 • Small hold-up volume (approx 10 litres on 4x40 spiral wound membrane).
 • Designed to run at up to 50°C and 40 bar pressure.
 • Single unit three phase 3kw pump with maximum flow of 1400l/hr and 40 bar pressure.
 • Simple operation through integrated control panel with digital flow, temperature and pressure sensors.
 • Data capture capability through separate data logger.
 • Tri-clamp connectors.

Though large by laboratory standards, the rig is relatively small compared to industrial pilot plants, and as such it is capable of providing a convenient scale-up option for intermediate process development where the feedstock may be limited or of particularly high value. As it has been designed to take commercially available, industrial-sized cartridges of either tubular or spiral wound format, it will allow representative flow and flux measurements to be extrapolated to calculate realistic costings for process scale-up.

APPLICATIONS

A typical range of NF/RO applications currently used in industry are shown below:

Mode Application Permeate Concentrate
RO Industrial water recycling RO water Dirty water (waste product)
  Thin sugar solutions Clean water for recycling Concentrated sugars
  Dyeing & pulp & paper effluent Clean water BOD, salt, chemicals, waste products
  Platform chemical production Clean water Concentrated product
  Water Low salinity water Salty water
  Whey Low BOD permeate Whey concentrate
NF Sugar purification Clarified sugars Waste product
  Hard water Soft water Concentrated divalent salts
  Edible oils Degummed oils Waste product
  Antibiotics/ pharmaceuticals Salty waste Desalted product, concentrated antibiotics
  Platform chemical production Clarified product Concentrated waste/ alternative product
  Dyeing effluent Clean, salty water BOD/COD, colour
  Tainted water Removal of odours, taste softened water Waste product
  Whey Salty waste water Desalted whey concentrate
  Whey Lactose solution Whey protein concentrate

Biotage Flash 75 Radial Compression

Preparative and analytical capabilities

The preparative and analytical capabilities section of the facility comprises a variety of bench-top analytical equipment (GC and HPLC), rotary evaporators and bench and pilot scale preparative chromatography systems.

Biotage Flash 75 Radial Compression

The 6-channel Biotage Flash 75 system is a rig-mounted unit housed in the walk-in fume hood in the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth.

Technology summary:

The key features are:

 • Six channel for multiple simultaneous purification runs.
 • Radially-compressed 75mm id barrels squeeze the cartridge walls to give increased efficiency by improving bed density and minimizing the chance of voiding and channeling.
 • Up to 100psi working pressure.
 • ~ 75% faster than glass columns.
 • 250ml/min flow rates
 • Reliable Gram-scale Purification: different cartridge sizes enable purification from tens of grams to hundreds of grams of crude reaction mixture.
 • Choice of 200g, 400g or 800g cartridges.
 • Flash 75 cartridges provide a direct scale-up pathway from smaller scale Biotage flash cartridges.
 • Wide range of interactive and adsorptive chromatographic media available in Flash 75 cartridge format.
 • Evaporative light scattering detector available for peak detection of non-chromophoric compounds.

Dual Duty Pasteuriser

Dual Duty Pasteuriser

The dual duty pasteuriser is a fixed skid housed within the secondary processing laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. The pasteuriser was designed and built specifically for the BEACON project.

Technology summary:

The key features are:

 • Dual duty: capable of running at 50 litres/hr or 500 litres/hour.
 • Capable of rapid pasteurisation raising feedstock temperature from 15°C to 80-90°C with twin holding coils to hold feedstock for 15 seconds.
 • Able to cool from 80°C to 20°C in one pass. 100 litre batch tank or can be linked to larger reservoir for continuous running.
 • Centrifugal feed pump (three phase 0.37kW) with stainless steel contact parts, duty 1000 l/hr at 1.5 bar g.
 • Centrifugal hot water recirculation pump (three phase 0.37kW) with stainless steel contact parts, duty 2000 l/hr at 2.0 bar g.
 • Temperature and flow sensors with data acquisition and collection using a Grant Squirrel data logger.
 • Tri-clamp connectors.

APPLICATIONS

 • Pasteurisation of liquid feedstocks to minimise of microbial loading
 • Rapid denaturing of heat labile proteins in liquid feedstocks prior to centrifugal separation.
 • Pasteurisation of post-fermentation liquors.

Vincent CP10 & CP4 Screw Presses

Vincent 10" Interrupted Flight Screw Press

The ~1.5 tonne screw press unit is mounted on a stainless steel frame at a base height of ~1.75 m to allow gravity feed of juice into two 750 litre dairy cooled holding tanks. It features an integrated control panel (mounted on the frame) through which the press and all associated wet processing line equipment are controlled.

Technology summary:

The key features are:

 • Estimated throughput of 1000 kg/hr wet biomass.
 • Feedstock feed via a skid mounted mobile 5m belt conveyor.
 • Press cake removal via skid mounted 3m long notched belt conveyor.
 • Constructed of T-304 stainless steel.
 • 10" diameter screw with four stages of compression featuring interrupted, reducing pitch screw flights
 • Half pitch flights n the inlet allows the press to accept variations in input volume and consistency without adjustment.
 • Drive is direct couple to hollow bore gearbox, with an IEC inverter VFD rated 7.5 kW motor, 380 volts, 50 Hz, three phase.
 • Stainless steel screen halves made of wedgewire with 0.4mm wide slots. Screens are removable from the sides to facilitate cleaning.
 • Self-adjusting discharge cone controls press cake moisture content actuated by dual air cylinders.
 • Steam or water addition possible through manifold.
 • Complies with PUWER safety regulations.

An identical format 4” diameter screw press mounted on a mobile skid is available for smaller scale trials.

APPLICATIONS

Screw presses come in a huge range of sizes from those capable of processing just tens of kilos an hour to ones capable of handling hundreds of tonnes per day. They are also found in a wide variety of industries including:

 • Citrus: Pulp and paper, food waste, manure
 • Grass Juicing: Coffee, cooking oil recovery, plastics recycling
 • Cellulosic ethanol: Pineapple, nutraceuticals, juice, food and beverage

CEPA and GEA-disc stack Centrifuges

CEPA Z41 Continuous Centrifuges

Two CEPA Z41 centrifuges are housed within the Secondary Processing Laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. These are continuous, batch type, vertical high speed clarifying centrifuges on fixed floor mountings.

Technology summary:

The key features are:

 • Floor mounted with 3 phase 1.1kW motors.
 • Clarifying centrifuges ideal for cell harvesting from the SIP fermentation units.
 • Typically used for 20-75 litre culture volumes.
 • Max throughput 500 litres/hr (dependant on solids content).
 • Bowl speed 20 k rpm giving 17,000 g.
 • PTFE bowl liners for easy harvest recovery, all stainless steel fluid path.
 • Cooling/heating coil fitted in both units.
 • Timed safety interlock.
 • Bench top LE version available for smaller volume trials.

APPLICATIONS

Typical of applications of CEPA continuous centrifuges are:

 • Harvesting biomass
 • Clarifying process liquids
 • Separating liquid products
 • Fractionation of human blood
 • Animal blood processing
 • Bioremediation
 • Processing of granular, crystalline and fibrous suspensions
 • Separation of filterable and non-filterable sludges

  

Steam Explosion Pilot Facility

The Steam Explosion Pilot Facility is housed within the secondary processing laboratory of the BEACON Pilot Plant Facility at IBERS Gogerddan, Aberystwyth. The steam explosion rig was designed and built specifically for the BEACON project for pre-treating fibrous, lignocellulosic plant material (biomass) prior to bio-conversion to fuel or chemicals using enzymes and microbes.

Technology summary

The Steam Explosion Pilot Facility uses steam to rapidly heat biomass up to a high pressure and temperature. Under high pressure the superheated steam penetrates the fibers as a liquid. The reactor is then rapidly decompressed into a flash tank, resulting in the hot liquid water reverting to steam. It is this rapid expansion that explodes the fiber in to small particles, which then enables better access for enzymes to release fermentable sugars from the plant fiber.

The volume of the steam explosion reactor is 30 L (0.2 to 2 kg of biomass) with an operating pressure of 30 barG and is capable of performing up to 25 runs a day.

APPLICATIONS

 • Hydrothermal pre-treatment of lignocellulosic biomass for enzyme hydrolysis to sugars.
 • Physico-chemical pre-treatment of lignocellulosic biomass for enzyme hydrolysis to sugars.
 • Integrated processing of biomass to products by fermentation.
 • Improving biogas yield during anaerobic digestion

How it works:

Prifysgol Abertawe

Cyfleusterau a galluoedd ym Mhrifysgol Abertawe


Mae gallu BEACON ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar y cyfleusterau microbioleg yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd (ILS), y fraich ymchwil y Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

Yn 2007, cwblhawyd labordai ILS sy’n cynnig cyfleusterau ac offer o’r radd flaenaf, gyda chefnogaeth gan Llywodraeth Cymru ac Undeb Ewropeaidd. Mae gan y personél hynod hyfforddedig hanes o brofiad biotechnoleg diwydiannol sy’n mynd yn ôl 30 mlynedd, gyda chyfoeth o brofiad o weithio gydag ystod o ddiwydiannau, yn cynnwys diwydiannau fferyllol, agrocemegol, cemegol a bwyd rhyngwladol blaenllaw yn ogystal â busnesau bach a chanolig.

Nodau

 • Defnyddio geneteg ficrobaidd, bioleg folecwlar a bioleg gemegol i ddarparu llwybrau microbiolegol at gynhyrchion o fiomas planhigion nad ydynt yn cystadlu ag argaeledd bwyd.
 • Gwerthuso perfformiad micro-organebau sy’n cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion gwyrdd a dewisiadau eraill yn lle prosesau sydd wedi’u seilio ar olew.
 • Hyrwyddo ystyriaeth o brosesau bioburo integreiddiol gydag isgynhyrchion gwerth uchel, yn cynnwys ar gyfer iechyd.
 • Darparu cysylltedd academyddion a busnesau yn BEACON a gyda phrosiectau eraill a gefnogir gan Llywodraeth Cymru ac Undeb Ewropeaidd i hwyluso cyfieithu’r ymchwil.

Arbenigedd / Cryfderau

 • Geneteg ficrobaidd burumau, ffyngau ffilamentaidd ac actinomysetau.
 • Cynhyrchu protein heterologaidd o ystod o organebau lletyol microbaidd.
 • Ensymoleg ac eplesu.
 • Modelu molecwlar a strwythur/ gweithgarwch protein.
 • Cemeg fiolegol a dadansoddol.
 • Genomeg swyddogaethol.
 • Rhwydweithiau microbioleg rhyngwladol yn cynnwys cyllid o Fframwaith yr UE a Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (UDA).

Cyfleusterau Microbioleg ar gyfer BEACON ar yr ILS

Cymwysiadau

 • Mae cyfleoedd yn bodoli i ddatblygu ymchwil a datblygu cydweithredol a chyngor cwmni ar broses sy’n cynnwys microbau a phroteinau.
 • Darganfod cynnyrch microbaidd naturiol ac endidau cemegol o’r radd flaenaf ar gyfer meddygaeth.
 • Peirianneg fetabolig mewn microbau.
 • Biotrawsnewidiadau Monooxygenase cemegolion lipoffilig mewn bioburo.

Dolenni defnyddiol

BEACON Third Annual Conference

Key Note Address

Julie Williams, Chief Scientific Officer for Wales

Presentation:http://beaconwales.org/uploads/resources/JulieWilliams.pdf

5 Years of Successful Collaboration

Dr Mike Morris & Selwyn Owen, BEACON Business Development Managers

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/MorrisOwen_BEACONConference2015.pdf

Session 1: Integrated Supply Chains

Dr David Bryant, BioSuccinnovate

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/David_Bryant_.pdf

 

Dr Muyiwa Akintoye, Head of Research and Development, Quorn

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Muyiwa_Akintoye_QUORN.pdf

 

Craig Bartlett, Director, MDF Recovery

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Craig_Bartlett.pdf

 

Natural Product Biotechnology

Dr Yvonne Armitage, Head of Biosciences & Industrial Biotechnology, KTN Network

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Yvonne_Armitage.pdf

Quentin Clark, Head of Sustainability, Waitrose - STARS A4B Project

Charlotte Bell, Business Interaction Team, BBSRC

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Charlotte_Bell_BBSRC.pdf

Funding Opportunities

Tony Guile, Senior Manager for A4B Business Porgramme, Welsh Government

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/14.10_Tony_Guile_WELSH_GOVERNMENT.pdf

Ian Holmes, Horizon 2020 National Contact Point, Innovate UK

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Ian_Holmes_INNOVATE_UK.pdf

Ana Palanca, Research and Development, Aimplas

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Ana_Palanca,_Research_and_Development_Aimplas.pdf

Kevin Stephens, BioExtractions Wales

Presentation: http://beaconwales.org/uploads/resources/Kevin_Stephens_BIOEXTRACTIONS_WALES.pdf

2015 Delegate List

Cyhoeddiadau

Pwy allwn i helpu?

Mae BEACON yn cynnig mynediad i ganolfan ymchwil, arbenigedd a gwybodaeth prifysgolion yng Nghymru ar gyfer busnesau sydd â buddiannau yn y sector bioburo.

Gallwn helpu:

 • Cwmnïau yng Nghymru yn y diwydiannau adeiladu, pecynnu a gweithgynhyrchu trwy ddatblygu deunyddiau biogyfansawdd newydd
 • Y diwydiant biowyddoniaeth yng Nghymru – er enghraifft, datblygu systemau a thechnolegau microbaidd neu ensymau newydd ar gyfer prosesu biomas
 • Y diwydiant cemegol trwy ddarparu ffynonellau newydd o gemegolion ‘gwyrdd’
 • Cynhyrchwyr tanwydd trwy gynnig tanwyddau ‘gwyrdd’, sy’n effeithio ar y Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy (RTFO) a lleihau allyriadau carbon
 • Cymunedau gwledig trwy ddefnyddio technoleg bioburo ar gyfer prosesu cnydau nad ydynt yn fwyd

Mae hyn yn cwmpasu ystod enfawr o fusnesau mewn meysydd mor amrywiol â’r canlynol:

 • Agrocemegolion
 • Bio Danwyddau
 • Caenau ac Adlynion
 • Deunydd Cosmetig a Phersonol
 • Gofal
 • Olewau Hanfodol
 • Ireidiau
 • Maethroddwyr
 • Deunydd Fferyllol
 • Polymerau Arbennig
 • Syrffactyddion
 • Dwr a Thriniaeth Elifion

A thu hwnt…….

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Digwyddiadau Allanol

Digwyddiadau BEACON

Tîm BEACON

Cysylltu

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:

Gogledd a Chanolbarth Cymru

     Selwyn Owen 

     +44 (0) 1970 823 045

     +44 (0) 7969 280 480

     SelwynOwen@beaconwales.org

 

 

De a Chanolbarth Cymru

     Dr Mike Morris

     +44 (0)1970 823 079

     +44 (0) 7866 676 380


     MikeMorris@beaconwales.org

 

 

General Enquiries

E-mail: info@beaconwales.org

Telephone: +44 (0) 1970 823041

 

Swyddfa BEACON:

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig,
Prifysgol Aberystwyth,
Gogerddan,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3EB

Datganiad Cenhadaeth

Bydd BEACON yn adeiladu ‘Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd’ integredig gyda ffocws ar ddatblygu llwybrau newydd i gynhyrchion swyddogaethol a chystadleuol o ran cost, sy’n defnyddio biomas yn hytrach nag olew.

Ein bwriad yw deall busnesau ac ymgysylltu â nhw fel ein bod yn trin ac wedyn yn cyflwyno ‘Atebion Technoleg Gwyrdd’ er budd diwydiant ar draws ystod o sectorau. I hwyluso hyn, mae gennym rwydwaith o arbenigedd gwyddonol ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe sy’n gallu cynnig atebion o raddfa mainc i arddangos.

Ein nod yw gwella’r economi werdd embryonig trwy ddefnyddio gwyddoniaeth ragorol i ysgogi creu swyddi newydd, buddsoddi o’r tu allan a hyrwyddo rhagoriaeth wyddonol Gymreig ar lefel fyd-eang.

Blog

   

Low carbon manager, Dr Judith Thornton, featured on the BBC Wales news today as she helped build the first ever miscanthus bale house near Machynlleth, Powys. Working with The Centre for Alternative Technology (CAT) Judith is exploring the potential to use miscanthus or Asian elephant grass as a building material.


Straw bales have been used to build houses for thousands of years, and are typically formed by stacking rows of bales on a raised footing within a timber frame, which are then lime-washed or rendered to prevent water penetration.

Miscanthus bales are now being used in similar fashion at Machynlleth to trial the bioenergy crop as a carbon-negative, green and sustainable building material. Miscanthus has excellent insulation properties and can lock in carbon, significantly reducing the amount of carbon dioxide being emitted into the atmosphere, which contributes to global warming. A typical house can emit as much as 50 tonnes of CO2.


Dr Thornton commented that in the future pre-fabricated panels of miscanthus could be produced for use in the construction industry, as well as loft insulation and fibreboards.


Read more here: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-41088441

Partneru gyda BEACON

Sut mae BEACON yn cael ei ariannu?

Caiff BEACON ei ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), sy’n rhan o Lywodraeth Cymru, o dan y rhaglen Gydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Pa ardaloedd sydd yn y rhanbarth Gydgyfeirio?

 

Mae rhanbarth Cydgyfeirio Cymru yn cynnwys 15 ardal awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd fel a ganlyn:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Merthyr Tudful
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen

 

 

 

Pwy sy’n gallu gweithio gyda BEACON?

Gall mentrau bach a chanolig newydd a phresennol yn rhanbarth Cydgyfeirio Cymru weithio gyda BEACON.

Mae busnesau y tu allan i Gymru hefyd yn gymwys ond rhaid i’ch gwaith fod o fudd i’r rhanbarth Cydgyfeirio er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth.

Gallwn weithio gyda sefydliadau preifat mwy a sefydliadau sector cyhoeddus hefyd, h.y. awdurdodau lleol, llywodraeth ganolog, cyrff y llywodraeth a sefydliadau addysg uwch.

Wrth weithio gyda BEACON, gofynnir i chi lenwi ffurflen i asesu eich cymhwyster i weithio gyda ni. Os nad ydych yn siwr p’un a ydych yn gymwys, cysylltwch â ni a byddwn yn trafod eich cymhwyster a sut y gallwn eich cynorthwyo.

Faint y mae’n costio i weithio gyda BEACON?

Ni ofynnir i’ch busnes wneud unrhyw gyfraniad ariannol i weithio gyda BEACON.

1. Digwyddiadau a gweithdai

 • Mae BEACON yn cynnig gweithdai a gweithgareddau byr eraill. Mae’r rhain fel arfer yn para diwrnod ar y mwyaf, lle rhoddir cymorth i chi o dan reoliadau Cymorth Gwladwriaethol ‘De Minimis’.
 • Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn gosod cyfyngiadau ar faint o gymorth y gellir ei roi i sefydliadau. Mae cyfyngiad o €200,000 i’r holl gymorth ‘De Minimis’ a roddir i unrhyw sefydliad penodol dros gyfnod o dair blwyddyn gyllidol (hynny yw – y flwyddyn gyllidol bresennol a’r ddwy flwyddyn gyllidol flaenorol). Byddwn yn asesu pa gymorth yr ydych wedi’i gael yn y gorffennol i sicrhau eich bod yn gymwys i gael cymorth BEACON.
 • Mae gwerth ‘De Minimis’ o £500 am ddiwrnod saith awr i gymorth gan BEACON.

2. Prosiectau Ymchwil a Datblygu Cydweithredol

Mae’r rhain yn brosiectau mwy sy’n gallu para o 1-2 wythnos i 2-3 blynedd. Byddant fel arfer yn dilyn gweithgaredd byr neu drafodaeth gwmpasu gychwynnol.

Bydd y cydweithio yn berthynas barhaus rhwng y fenter a’r sefydliad(au) ymchwil ar gyfer cyfnod y prosiect ymchwil a datblygu. Gallwn ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd yn rhad ac am ddim; rydych yn darparu cyfraniadau mewn nwyddau – mae hyn yn debygol o fod ar ffurf gweithgareddau y mae angen eu gwneud i gwblhau’r prosiect.

Gan fod y prosiectau hyn yn seiliedig ar gydweithio, nid ydynt yn destun rheoliadau ariannu ‘De Minimis’. Ar gyfer cynnal prosiectau ymchwil cydweithredol ar sail ‘Dim Cymorth’, rhaid cael cydweithio cytbwys, sy’n cynnwys mewnbwn, gan BEACON a chi.

Os byddaf yn cydweithio â BEACON, pwy sy’n berchen ar yr Hawliau Eiddo Deallusol?

Chi fydd yn cadw pob hawl eiddo deallusol (IPR) sy’n eiddo i chi ar ddechrau’r prosiect. Pan fo eiddo deallusol newydd yn deillio o brosiect ymchwil ar y cyd, byddai gan BEACON gyfran gyfartal yn yr hawl eiddo deallusol newydd. Byddai hyn yn adlewyrchu’r gwaith y mae BEACON wedi’i wneud ar y prosiect. Byddem yn trafod hawliau eiddo deallusol gyda chi cyn dechrau unrhyw brosiect cydweithio i sicrhau bod pawb yn cytuno.

Mae angen llofnodi Cytundeb Cydweithio ar gyfer pob prosiect ymchwil a datblygu.

A fyddai BEACON yn cyhoeddi canlyniadau’r ymchwil?

Pan gaiff gwybodaeth wyddonol nad yw’n fasnachol sensitif ei chasglu yn ystod y prosiect, byddem yn ymgynghori â chi ac yn gofyn i’w chyhoeddi pe bai hynny’n briodol.

Byddai hyn fel arfer yn ddisgwyliedig er budd amcanion masnachol y prosiect a chodi proffil eich busnes.

Gyda phwy fyddaf i’n gweithio?

Yn BEACON, cewch weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, Bangor neu Abertawe neu gyfuniad o bob un o’r tri sefydliad. Cysylltwch ag un o Reolwyr Datblygu Busnes BEACON a fydd yn gallu deall pa sgiliau a chyfleusterau sydd eu hangen a ble mae’r rhain wedi’u lleoli yn BEACON.

Digwyddiadau

Gweithgareddau

Mae gan BEACON nifer o weithgareddau ymchwil strategol craidd ac mae’r rhain yn cynnwys mentrau sy’n canolbwyntio ar y canlynol:

 • Deall sut i brosesu biomas gwlyb yn effeithlon gan ddefnyddio technolegau mecanyddol ffisegol-gemegol
 • Trawsnewid biomas lignoselwlos yn fiodanwyddau
 • Trawsnewid biomas gwlyb yn gemegolion llwyfan a mân gemegolion
 • Datblygu a gwella ensymau a systemau microbaidd ar gyfer creu cynhyrchion fel mân gemegolion a thanwyddau cludiant
 • Unigo molecylau sy’n fasnachol bwysig gan ddefnyddio technolegau pilen a hylifau uwchgritigol
 • Cynhyrchu bioblastigau o fiomas
 • Cynhyrchu pecynnau sy’n seiliedig ar fio o fiomas
 • Datblygu methodolegau ‘Diwedd Oes’ sy’n gysylltiedig â phyrolysis a chynhyrchu biogolosg a bio-olew
 • Gwerthuso llwybrau prosesu o fiomas i gynhyrchion a datblygu’r modelu economaidd cysylltiedig

Biomas

Mae’r deunydd hwn yn deillio o organebau byw. Yn ein hachos ni, mae’r prif ffynonellau biomas o blanhigion. Mae enghreifftiau’n cynnwys rhygwellt parhaol, meillion, miscanthus, ceirch, ac artisiog Jerwsalem.  Mae planhigion yn trawsnewid golau’r haul yn amrywiaeth o folecylau fel seliwlos, lignin a siwgrau syml. Nod ein prosiect yw unigo’r rhain a’u trawsnewid yn gynhyrchion gwerth uwch.

Prosesu Cynradd

Mewn llawer o achosion, ni allwn ddefnyddio’r planhigion yn uniongyrchol, felly er mwyn gwella ein gallu i fanteisio ar y molecylau a’r cyfansoddion allweddol hynny, rhaid defnyddio nifer o brosesau. Gall y cam cychwynnol ddefnyddio dulliau mecanyddol a ffisegol-gemegol  fel: torri, morthwylio, peledu, pyrolysis a ffrwydrad ager.

Prosesu Eilaidd

Pan fydd y prosesu cychwynnol wedi digwydd, gallwn ddefnyddio dulliau biolegol a chemegol i drawsnewid y deunydd crai yn rhywbeth sydd â gwerth uwch. Mewn llawer o achosion, bydd ensymau a micro-organebau yn cael eu defnyddio i helpu i leihau molecylau cymhleth o’r planhigion yn flociau adeiladu syml fel siwgrau. Wedyn, caiff y rhain eu trawsnewid yn gemegolion sy’n defnyddio micro-organebau fel bacteria, burumau a ffyngau, er enghraifft. Wedyn, mae angen datblygu dulliau i unigo’r molecylau hynny. Dyma ble caiff technolegau fel echdynnu hylif uwchgritigol, allgyrchu a systemau pilen eu defnyddio i helpu i buro’r cynhyrchion a ddymunir.

Trawsnewid i’r canlynol:

Bioethanol, Biobutanol, Olewau Planhigion, Gwrthocsidyddion, Sorbitol…..

Cynhyrchion:

Gellir gwneud llawer o gynhyrchion yr ydym yn eu gweld o’n cwmpas o gyfansoddion yn tarddu o blanhigion, e.e.

 • Bio-gyfansoddion
 • Bio-olew
 • Golosg, golosg actifedig
 • Emylsyddion
 • Ychwanegion bwyd
 • Maethroddwyr
 • Plastigau
 • Proteinau
 • Gwlychwyr (glanedyddion)
 • Tanwyddau cludiant

Croeso i BEACON

Bydd BEACON yn helpu busnesau Cymru i ddatblygu ffyrdd newydd o droi cnydau megis rhygwellt, ceirch a miscanthus (hesg eliffant) yn gynnyrch fferyllol, cemegol, tanwydd a chosmetig.

Caiff gwaith BEACON ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â phartneriaid ym Mhrifysgolion Bangor ac Abertawe a'r Brifysgol De Cymru. Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi rhoi £12.2 miliwn ato drwy Lywodraeth Cymru.

Bydd BEACON yn adeiladu ar ymchwil sydd eisoes ar y gweill yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth i gynhyrchu tanwyddau o gnydau ynni megis porfeydd sy’n uchel o ran siwgr fel rhyg. Bydd hefyd yn galluogi Prifysgol Abertawe i ganolbwyntio ar ddatblygu eu harbenigedd mewn defnyddio bacteria a ffyngau i dreulio, neu eplesu planhigion o fewn y broses bioburo.

Bydd Prifysgol Bangor yn adeiladu ar waith i ddatblygu deunyddiau newydd o blanhigion y gellir eu defnyddio i ddatblygu cynhyrchion arloesol, ar ôl darganfod yn ddiweddar y gellir defnyddio cyfansoddion a geir mewn rhai planhigion lleol i reoli problemau fel malltod tatws.

Rydym yn ceisio:

 • Sefydlu cysylltiadau rhwng y gymuned fusnes ac academia yng Nghymru
 • Datblygu cynhyrchion a phrosesau newydd a fydd yn cefnogi twf economaidd
 • Creu swyddi sgiliau uchel ym maes biodechnoleg gwyrdd
 • Cefnogi buddsoddi o’r tu allan
 • Hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth o Gymru

Latest News

Move almost complete

The moving of BEACON kit to new location in AberInnovation is almost complete.  Just a...read on

More equipment moving

    

 

The Screw Press on the move and in its new location! (click Read More for...read on

Move to the AberInnovation Biorefining Centre begins!

The equipment move to the new AberInnovation Biorefining Centre has begun and looking...read on

Twitter