BEACON to feature on S4C

Wednesday, 09th January 2019

   

International TV production company, Tinopolis, were at Aberystwyth University this week, filming IBERS scientists for a Welsh-medium show due to be broadcast on S4C in March 2019. Research scientist, Sian Thomas-Jones, highlighted the innovative work undertaken by BEACON to drive forward the green economy and mitigate the effects of climate change through the conversion of biomass and waste streams into biobased and low carbon products with commercial applications.

Bu’r cwmni cynhyrchu teledu rhyngwladol, Tinopolis, yn ffilmio gwyddonwyr yr wythnos hon ar gyfer rhaglen Gymraeg a gaiff ei darlledu ar S4C fis Mawrth 2019. Tynnodd gwyddonydd ymchwil, Sian Thomas-Jones, sylw at y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan BEACON i hybu’r economi werdd a lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd trwy droi biomas a ffrydiau gwastraff yn gynhyrchion bionaws a charbon isel ac iddynt ddefnydd masnachol.