First Minister celebrates 10 years of investment to build a greener economy

Wednesday, 14th October 2020

Wales' First Minister will join University bio research and technology experts and innovative industry representatives in a virtual event on Thursday 15 October to celebrate a decade of investing in green jobs.

Click here to read more.

Bydd Prif Weinidog Cymru yn ymuno ag arbenigwyr bio-ymchwil a thechnoleg mewn prifysgolion a chynrychiolwyr diwydiant arloesol mewn digwyddiad rhithiol ar ddydd Iau 15fed Hydref i nodi deng mlynedd o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd.

Cliciwc yma i ddarllen mwy.