Galluoedd

BEACON is a joint collaboration between Aberystwyth, Bangor and Swansea Universities, with unique facilities at each institution.

BEACON will build upon research already underway at Aberystwyth University's Institute of Biological Environmental and Rural Sciences (IBERS) to produce fuels from energy crops such as high-sugar grasses like rye. Bangor University will build upon work to develop new materials and chemicals from plants which can be used to develop innovative products. BEACON will enable Swansea University to focus on developing their expertise in using bacteria and fungi to digest, or ferment, plant matter within the biorefining process.

Prifysgol Aberystwyth

Facilities

Mae cyfleuster bioburo BEACON, a adeiladwyd ar gampws Gogerddan ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cynnwys gwaith prosesu peilot amlborthiant plygio-a-chwarae hyblyg. Mae’r uned yn gartref i ystod o offer allweddol, cyfleusterau ac arbenigedd cysylltiedig i alluogi partneriaid academaidd a diwydiannol i ddatblygu ac arddangos prosesau uwchraddio, gan droi ymchwil labordy yn gymwysiadau diwydiannol sy’n economaidd hyfyw.

Prifysgol Bangor

Facilities

Mae gallu BEACON sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor wedi’i wahanu dros ddau safle: prif gampws y Brifysgol a’r Ganolfan Trosglwyddo Technoleg Biogynnyrch a Bioburo ym Mona, Ynys Môn. Mae’r cyfleusterau hyn yn gartref i ystod o offer allweddol ac arbenigedd cysylltiedig i alluogi partneriaid academaidd a diwydiannol i ddatblygu ac arddangos prosesau uwchraddio, gan droi ymchwil labordy yn gymwysiadau diwydiannol sy’n economaidd hyfyw. Mae hyn yn cynnwys cyfleuster puro gwasgeddedig o faint peilot ynghyd â chymorth hylifol a chemegol uwchgritigol/dadansoddol.

Prifysgol Swansea

Facilities

Mae gallu BEACON ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar y cyfleusterau microbioleg yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd (ILS), cangen ymchwil y Coleg Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae labordai ILS, a gwblhawyd yn 2007 gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd, yn gartref i gyfleusterau ac offer o’r radd flaenaf.