Gweithgareddau

Mae gan BEACON nifer o weithgareddau ymchwil strategol craidd ac mae’r rhain yn cynnwys mentrau sy’n canolbwyntio ar y canlynol:

 • Deall sut i brosesu biomas gwlyb yn effeithlon gan ddefnyddio technolegau mecanyddol ffisegol-gemegol
 • Trawsnewid biomas lignoselwlos yn fiodanwyddau
 • Trawsnewid biomas gwlyb yn gemegolion llwyfan a mân gemegolion
 • Datblygu a gwella ensymau a systemau microbaidd ar gyfer creu cynhyrchion fel mân gemegolion a thanwyddau cludiant
 • Unigo molecylau sy’n fasnachol bwysig gan ddefnyddio technolegau pilen a hylifau uwchgritigol
 • Cynhyrchu bioblastigau o fiomas
 • Cynhyrchu pecynnau sy’n seiliedig ar fio o fiomas
 • Datblygu methodolegau ‘Diwedd Oes’ sy’n gysylltiedig â phyrolysis a chynhyrchu biogolosg a bio-olew
 • Gwerthuso llwybrau prosesu o fiomas i gynhyrchion a datblygu’r modelu economaidd cysylltiedig

Biomas

Mae’r deunydd hwn yn deillio o organebau byw. Yn ein hachos ni, mae’r prif ffynonellau biomas o blanhigion. Mae enghreifftiau’n cynnwys rhygwellt parhaol, meillion, miscanthus, ceirch, ac artisiog Jerwsalem.  Mae planhigion yn trawsnewid golau’r haul yn amrywiaeth o folecylau fel seliwlos, lignin a siwgrau syml. Nod ein prosiect yw unigo’r rhain a’u trawsnewid yn gynhyrchion gwerth uwch.

Prosesu Cynradd

Mewn llawer o achosion, ni allwn ddefnyddio’r planhigion yn uniongyrchol, felly er mwyn gwella ein gallu i fanteisio ar y molecylau a’r cyfansoddion allweddol hynny, rhaid defnyddio nifer o brosesau. Gall y cam cychwynnol ddefnyddio dulliau mecanyddol a ffisegol-gemegol  fel: torri, morthwylio, peledu, pyrolysis a ffrwydrad ager.

Prosesu Eilaidd

Pan fydd y prosesu cychwynnol wedi digwydd, gallwn ddefnyddio dulliau biolegol a chemegol i drawsnewid y deunydd crai yn rhywbeth sydd â gwerth uwch. Mewn llawer o achosion, bydd ensymau a micro-organebau yn cael eu defnyddio i helpu i leihau molecylau cymhleth o’r planhigion yn flociau adeiladu syml fel siwgrau. Wedyn, caiff y rhain eu trawsnewid yn gemegolion sy’n defnyddio micro-organebau fel bacteria, burumau a ffyngau, er enghraifft. Wedyn, mae angen datblygu dulliau i unigo’r molecylau hynny. Dyma ble caiff technolegau fel echdynnu hylif uwchgritigol, allgyrchu a systemau pilen eu defnyddio i helpu i buro’r cynhyrchion a ddymunir.

Trawsnewid i’r canlynol:

Bioethanol, Biobutanol, Olewau Planhigion, Gwrthocsidyddion, Sorbitol…..

Cynhyrchion:

Gellir gwneud llawer o gynhyrchion yr ydym yn eu gweld o’n cwmpas o gyfansoddion yn tarddu o blanhigion, e.e.

 • Bio-gyfansoddion
 • Bio-olew
 • Golosg, golosg actifedig
 • Emylsyddion
 • Ychwanegion bwyd
 • Maethroddwyr
 • Plastigau
 • Proteinau
 • Gwlychwyr (glanedyddion)
 • Tanwyddau cludiant