Supercritical Fluids - Applications & Opportunities 2nd UK Conference

 • Beacon Event

  Hylifau Uwch-Gritigol – Defnyddiau a Chyfleoedd Ail Gynhadledd y DU

  Dydd Sul, 20fed Gorffennaf 2014

  Hylifau Uwch-Gritigol – Defnyddiau a Chyfleoedd Ail Gynhadledd y DU

  Bellach, mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers cynnal y gynhadledd gyntaf yn y DU ar hylifau uwch-gritigol, ym Mhrifysgol Birmingham yn 2004, ac mae llawer o ddefnyddiau newydd wedi’u datblygu ers y digwyddiad hwn. Eleni hefyd, rydym yn dathlu 25 mlwyddiant y Ganolfan Fiogyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor, felly rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal cynhadledd ar hylifau uwch-gritigol yng Ngorffennaf 2014.
  Bydd y gynhadledd hon yn dod ag ymchwilwyr academaidd a diwydiant ynghyd er mwy hyrwyddo defnydd hylifau uwch-gritigol a chanfod cyfleoedd newydd i ddefnyddio technolegau cymharol lân a gwyrdd yn lle prosesau traddodiadol sy’n seiliedig ar doddyddion.
  Bydd i’r rhaglen bedair thema:

  • Echdynnu a ffracsiynu gan ddefnyddio hylifau uwch-gritigol.
  • Adweithiau mewn hylifau uwch-gritigol.
  • Creu gronynnau.
  • Defnyddiau technolegol ar hylifau uwch-gritigol, yn cynnwys glanhau, lliwio a thrwytho.
  •  

  Bydd cofrestru a galwad ar agor nawr.

  http://www.bc.bangor.ac.uk/scf-conference