Prifysgol Abertawe

 • Slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider
 • Slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider

Cyfleusterau a galluoedd ym Mhrifysgol Abertawe


Mae gallu BEACON ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar y cyfleusterau microbioleg yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd (ILS), y fraich ymchwil y Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

Yn 2007, cwblhawyd labordai ILS sy’n cynnig cyfleusterau ac offer o’r radd flaenaf, gyda chefnogaeth gan Llywodraeth Cymru ac Undeb Ewropeaidd. Mae gan y personél hynod hyfforddedig hanes o brofiad biotechnoleg diwydiannol sy’n mynd yn ôl 30 mlynedd, gyda chyfoeth o brofiad o weithio gydag ystod o ddiwydiannau, yn cynnwys diwydiannau fferyllol, agrocemegol, cemegol a bwyd rhyngwladol blaenllaw yn ogystal â busnesau bach a chanolig.

Nodau

 • Defnyddio geneteg ficrobaidd, bioleg folecwlar a bioleg gemegol i ddarparu llwybrau microbiolegol at gynhyrchion o fiomas planhigion nad ydynt yn cystadlu ag argaeledd bwyd.
 • Gwerthuso perfformiad micro-organebau sy’n cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion gwyrdd a dewisiadau eraill yn lle prosesau sydd wedi’u seilio ar olew.
 • Hyrwyddo ystyriaeth o brosesau bioburo integreiddiol gydag isgynhyrchion gwerth uchel, yn cynnwys ar gyfer iechyd.
 • Darparu cysylltedd academyddion a busnesau yn BEACON a gyda phrosiectau eraill a gefnogir gan Llywodraeth Cymru ac Undeb Ewropeaidd i hwyluso cyfieithu’r ymchwil.

Arbenigedd / Cryfderau

 • Geneteg ficrobaidd burumau, ffyngau ffilamentaidd ac actinomysetau.
 • Cynhyrchu protein heterologaidd o ystod o organebau lletyol microbaidd.
 • Ensymoleg ac eplesu.
 • Modelu molecwlar a strwythur/ gweithgarwch protein.
 • Cemeg fiolegol a dadansoddol.
 • Genomeg swyddogaethol.
 • Rhwydweithiau microbioleg rhyngwladol yn cynnwys cyllid o Fframwaith yr UE a Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (UDA).

Cyfleusterau Microbioleg ar gyfer BEACON ar yr ILS

Cymwysiadau

 • Mae cyfleoedd yn bodoli i ddatblygu ymchwil a datblygu cydweithredol a chyngor cwmni ar broses sy’n cynnwys microbau a phroteinau.
 • Darganfod cynnyrch microbaidd naturiol ac endidau cemegol o’r radd flaenaf ar gyfer meddygaeth.
 • Peirianneg fetabolig mewn microbau.
 • Biotrawsnewidiadau Monooxygenase cemegolion lipoffilig mewn bioburo.