Pwy allwn i helpu?

Mae BEACON yn cynnig mynediad i ganolfan ymchwil, arbenigedd a gwybodaeth prifysgolion yng Nghymru ar gyfer busnesau sydd â buddiannau yn y sector bioburo.

Gallwn helpu:

 • Cwmnïau yng Nghymru yn y diwydiannau adeiladu, pecynnu a gweithgynhyrchu trwy ddatblygu deunyddiau biogyfansawdd newydd
 • Y diwydiant biowyddoniaeth yng Nghymru – er enghraifft, datblygu systemau a thechnolegau microbaidd neu ensymau newydd ar gyfer prosesu biomas
 • Y diwydiant cemegol trwy ddarparu ffynonellau newydd o gemegolion ‘gwyrdd’
 • Cynhyrchwyr tanwydd trwy gynnig tanwyddau ‘gwyrdd’, sy’n effeithio ar y Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy (RTFO) a lleihau allyriadau carbon
 • Cymunedau gwledig trwy ddefnyddio technoleg bioburo ar gyfer prosesu cnydau nad ydynt yn fwyd

Mae hyn yn cwmpasu ystod enfawr o fusnesau mewn meysydd mor amrywiol â’r canlynol:

 • Agrocemegolion
 • Bio Danwyddau
 • Caenau ac Adlynion
 • Deunydd Cosmetig a Phersonol
 • Gofal
 • Olewau Hanfodol
 • Ireidiau
 • Maethroddwyr
 • Deunydd Fferyllol
 • Polymerau Arbennig
 • Syrffactyddion
 • Dwr a Thriniaeth Elifion

A thu hwnt…….

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma