Tim BEACON

Dr Adam Charlton

BEACON Project Manager - Bangor University

adam.charlton@bangor.ac.uk

Bangor University

Cefndir

Mae Adam wedi canolbwyntio’n ddiweddar ar fioburo a datblygu technolegau ffracsiynu ac echdynnu newydd ar gyfer biomas ac mae hyn wedi arwain at fuddsoddi sylweddol mewn ymchwil a phrojectau ar y cyd â diwydiant ar wahanol agweddau ar fioburo. 
Mae Adam yn cydlynu cyfraniad Prifysgol Bangor i BEACON, cynllun pum mlynedd, £20 miliwn dan nawdd yr Undeb Ewropeaidd, i sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Bioburo yng Nghymru, ac efe sy’n gyfrifol am reoli  Canolfan Trosglwyddo Technoleg Biogynhyrchion a Bioburo’r Ganolfan Biogyfansoddion a leolir ym Mona, Ynys Môn.