Tim BEACON

John R T Davies

Rheolwr Datblygu Busnes

jod28@aber.ac.uk

Aberystwyth University

Cefndir

Bydd John yn sefydlu a meithrin cysylltiadau â phartneriaid diwydiannol i ddatblygu prosiectau yn Nwyrain Cymru. Mae ei yrfa wedi cynnwys cynghorydd polisi yn yr NFU, a Chyfarwyddwr Canolfan Fwyd Cymru dros ddegawd a mwy, lle bu'n cynllunio, datblygu a rheoli unedau ffatri yn Horeb Llandysul ar gyfer cwmnïau cychwynnol.

Roedd John yn gyfrifol am sefydlu a rheoli adnoddau Llwyfan Ymchwil Ucheldir Prifysgol Aberystwyth yn Pwllpeiran.

Dros nifer o flynyddoedd, mae John wedi chwarae rhan weithredol mewn datblygu economaidd a gweithgareddau mentora busnes yng Ngheredigion a thu hwnt.


Mae ei ddiddordeb ymchwil mewn datblygu cynnyrch newydd ac arloesi mewn bio-gnydau ar gyfer biodanwydd a biopharma. Mae wedi bod yn rhan o brosiectau reserach gan gynnwys miscanthus yn yr ucheldiroedd, galanthamine o gennin Pedr, a chynhyrchu meillion coch ar dir ymylol.

01970 823163