Tim BEACON

Selwyn Owen

Business Development Manager

gao4@aber.ac.uk

Aberystwyth University

Cefndir

Mae Selwyn yn gweithio fel Rheolwr Datblygu Busnes ar fenter bioburo BEACON - prosiect a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae diddordeb Selwyn dros y tair blynedd diwethaf wedi bod yn y marchnadoedd gwastraff, biomas ac ynni adnewyddadwy. Yn ei rôl flaenorol, bu’n cynorthwyo cwmnïau i nodi technolegau strategol gwastraff-i-ynni (nwyeiddio, pyrolysis a threulio anaerobig). Gweithiai Selwyn yn flaenorol i ysgol fusnes flaenllaw yn Sgandinafia. Yma, roedd ei waith yn cynnwys prosiectau cynaliadwyedd penodol i gwmnïau a phrosiectau ynni adnewyddadwy a gafodd eu hariannu gan yr UE, gyda ffocws ar ranbarth datblygol Dwyrain Canol Gogledd Affrica (MENA). Bu Selwyn yn rheoli ac yn cydlynu gwasanaethau cymorth busnes ar gyfer cwmnïau technoleg cychwynnol yn y Ganolfan Deori Optoelectroneg yng Ngogledd Cymru, sy’n ganolfan flaenllaw yn Ewrop. Mae hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd i gwmnïau sy’n cychwyn arni a chwmnïau bach a chanolig mewn llywodraeth leol. Mae Selwyn wedi teithio’n helaeth i bob cwr o’r byd yn rhinwedd ei swyddi. Mae'n cynnal diddordeb brwd mewn gwledydd a diwylliannau tramor ac mae’n awyddus i ddatblygu busnes a chysylltiadau rhyngwladol.

 Diddordebau Ymchwil
 

Cydweithrediadau amrywiol a chynghreiriau strategol; biotechnoleg ac ynni adnewyddadwy

 Gweithgareddau BEACON
 

Datblygu Busnes – hwyluso cydweithrediad diwydiant â’r byd academaidd