Datganiad Cenhadaeth

Bydd BEACON yn adeiladu ‘Cadwyni Cyflenwi Gwyrdd’ integredig gyda ffocws ar ddatblygu llwybrau newydd i gynhyrchion swyddogaethol a chystadleuol o ran cost, sy’n defnyddio biomas yn hytrach nag olew.

Ein bwriad yw deall busnesau ac ymgysylltu â nhw fel ein bod yn trin ac wedyn yn cyflwyno ‘Atebion Technoleg Gwyrdd’ er budd diwydiant ar draws ystod o sectorau. I hwyluso hyn, mae gennym rwydwaith o arbenigedd gwyddonol ym Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe sy’n gallu cynnig atebion o raddfa mainc i arddangos.

Ein nod yw gwella’r economi werdd embryonig trwy ddefnyddio gwyddoniaeth ragorol i ysgogi creu swyddi newydd, buddsoddi o’r tu allan a hyrwyddo rhagoriaeth wyddonol Gymreig ar lefel fyd-eang.