Regio Stars 2014

Dyfarnwyd gwobr fawreddog RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 i Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, partneriaeth ymchwil arloesol o Gymru sy’n canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil megis glo a nwy.

Mae ymchwilwyr yn BEACON yn cydweithio gyda diwydiant, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, i ddatblygu deunyddiau adnewyddadwy, tanwydd a chemegau yn ogystal ag addasu a chreu prosesau newydd sy’n gynaliadwy o safbwynt amgylcheddol ac economaidd.

Dan arweiniad yr Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, roedd BEACON yn un o blith 4 o brosiectau i gael eu cynnwys ar y rhestr fer yn y categori “Twf cynaliadwy: twf gwyrdd a swyddi drwy’r Bio-economi”.

Y tri arall oedd Ecoponto em Casa o Bortiwgal, ORGANEXT o Wlad Belg, yr Almaen a’r Iseldiroedd ac ARBOR sydd â phartneriaid o’r DG, Iwerddon, yr Almaen, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg.

Wrth dderbyn y wobr ym Mrwsel gydag Iain Donnison o’r prosiect BEACON, dywedodd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru: “Dyma enghraifft ardderchog o sut mae prosiectau’r Undeb Ewropeaidd yn dod a budd i Gymru drwy ymchwil blaengar ac arloesedd sy’n helpu i yrru ein heconomi a’n gwneud yn gystadleuol yn fyd-eang. Mae hyn hefyd yn dangos pwysigrwydd aelodaeth UE i Gymru a’r manteision sy’n deillio o Gyllid UE i bobl ledled y rhanbarth.”

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn trefnu gwobrau Regio Stars ers 2008, gyda’r nod o ganfod arferion da ym maes datblygu rhanbarthol ac amlygu prosiectau gwreiddiol ac arloesol a allai fod yn ddeniadol ac yn ysbrydoliaeth i ranbarthau eraill.

Dewisodd Rheithgor Gwobrau RegioStars 19 o blith 80 o brosiectau a gefnogir gan Gronfeydd Cydlyniant yr Undeb Ewropeaidd, ar sail pedwar maen prawf allweddol: arloesedd, effaith, cynaladwyedd a phartneriaeth.

Roedd y prosiectau hyn yn dod o ranbarthau a dinasoedd o 17 o aelod wladwriaethau: Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Iwerddon, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Sbaen, Sweden, a’r Deyrnas Unedig.