BEACON Conference

 • Beacon Event

  BEACON Conference

  Wednesday, 12th June 2013

  Conference Programme


  I N V I T A T I O N
  You are invited to attend the First Annual BEACON Conference
  Biorefining from Plants to Products
  Wednesday June 12th from 9.15 am
  Venue Cymru, The Promenade  Llandudno,  Conwy  LL30 1BB

  The BEACON Biorefining  Centre of Excellence
  A partnership between Aberystwyth, Bangor and Swansea Universities

  Confronting and mitigating  climate change is a world-wide  challenge. One way of tackling this is
  to make products from renewable feedstocks such as ryegrass, oats and miscanthus  rather than oil.
  BEACON is a £20M Welsh Biorefining initiative supported by the EU and tasked to innovate with
  businesses to develop low carbon solutions.

  Markets sectors ripe for development include agriculture, natural cosmetics, forest and natural
  products, natural fibres, health and medical, bio-based polymers, nutraceutical and pharmaceutical.

  The conference will appeal to micro  businesses, start-up companies, SMEs and large corporates,
  academics and researchers active in the bio-economy in Wales.

  Opening address from Jane Hutt AM, Minister for Finance

  Other speakers including:

  Dr Tim Davies (Green Biologics Ltd) -Bringing Renewable Chemicals to Market: Challenges and
  Opportunities
  Dr Zsolt Gemesi (Deputy Director of the UK Climate-KIC) – The Climate-KIC’s role in Building a
  Better Bioeconomy
  Dr Adrian Higson (Head of Biorefining at NNFCC) – Bridging the Bioeconomy Innovation Gap - The Bio
  Base NWE Project
  Dr David Randall (Chemoxy International  Ltd) – Industrial Biotechnology – How did an SME Become
  Involved?

  Numerous networking opportunities
  Places are limited

  For further information and to register for this free event by 1st June
  Sign up on line at : http://beaconwales.org/en/events/booking-form/
  Or phone 01970 823099

  G W A H O D D I A D
  Fe’ch gwahoddir i fynychu Cynhadledd Flynyddol Gyntaf BEACON

  Bioburo o Blanhigion i Gynhyrchion
  Dydd Mercher 12 Mehefin i ddechrau am 9.15 yb
  Venue Cymru, Y Promenad, Llandudno,  Conwy  LL30 1BB

  Y Ganolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON
  Partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe
  Her i’r byd i gyd yw mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a lliniaru effeithiau’r newid hwnnw. Un
  ffordd o fynd ati yw gwneud cynnyrch o ddeunydd adnewyddadwy megis rhygwellt, ceirch a miscanthus
  yn hytrach nag olew. Menter Bioburo Gymreig yw BEACON, werth £20M, a gefnogir gan arian yr UE, a’i
  nod yw arloesi gyda busnesau i ddatblygu atebion isel eu carbon.

  Sectorau Marchnadoedd aeddfed i’w datblygu yn cynnwys amaethyddiaeth, cosmetigau naturiol,
  coedwigoedd a chynnyrch naturiol, ffibrau naturiol, iechyd a pholymerau, faethegol a fferyllol
  meddygol, yn seiliedig ar bio.

  Bydd y gynhadledd yn apelio at fusnesau micro, cwmnïau, busnesau bach a chanolig a chorfforaethau
  mawr, academyddion ac ymchwilwyr gweithredol yn y bio-economi yng Nghymru yn dechrau i fyny.

  Agor anerchiad gan Jane Hutt AC, y Gweinidog dros Cyllid

  Siaradwyr eraill, gan gynnwys:

  Dr Tim Davies (Green Biologics Ltd) -Bringing Renewable Chemicals to Market: Challenges and
  Opportunities
  Dr Zsolt Gemesi (Deputy Director of the UK Climate-KIC) – The Climate-KIC’s role in Building a
  Better Bioeconomy
  Dr Adrian Higson (Head of Biorefining at NNFCC) – Bridging the Bioeconomy Innovation Gap - The Bio
  Base NWE Project
  Dr David Randall (Chemoxy International  Ltd) – Industrial Biotechnology – How did an SME Become
  Involved?
  Nifer o gyfleoedd rhwydweithio

  Mae llefydd yn gyfyngedig
  Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim yma erbyn 1 Mehefin
  Gellid cofrestru ar-lein ar http://beaconwales.org/en/events/booking-form/
  Neu ffoniwch 01970 823099